Jak Inomed - producent wysokospecjalizowanych technologii medycznych - usprawnił proces weryfikacji zgodności oprogramowania dla urządzeń medycznych z wymogami standardu IEC 62304

Ponieważ neurochirurgia jest dziedziną chirurgii precyzyjnej, wykorzystywane tu technologie muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności. Dlatego firma Inomed wdrożyła rozbudowany proces weryfikacji spójności i bezpieczeństwa działania oprogramowania wykorzystywanego w narzędziach neurochirurgicznych. Taki kompleksowy proces nadzorowania jakości produktu w całym cyklu jego powstawania stanowi podstawowy wymóg standardu IEC 62304, który jest już obowiązującą normą dla branży medycznej zarówno w Unii Europejskiej jaki i w USA.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.