Adobe Acrobat X rozszerza możliwości Microsoft SharePoint

Zintegrowanie obiegów pracy, działających na podstawie formatu PDF, z platformami Microsoft SharePoint i Microsoft Office skraca czas recenzowania projektów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.