Optymalizacja sieci WAN dla przedsiębiorstw

Firma Blue Coat oferuje rozwiązania w zakresie optymalizacji sieci WAN umożliwiające efektywne dostarczanie scentralizowanych plików, kopii zapasowych, magazynów i aplikacji w rozproszonej infrastrukturze firmy. Nasze technologie zapewniają szybką konsolidację infrastruktury, a także wdrażanie nowych aplikacji i rozwiązań w istniejących sieciach.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.