Kluczowe w środowisku zwirtualizowanym jest zarządzanie wydajnością

Wirtualizacja serwerów to jedna z najszybciej adoptowanych nowych technologii. Powodem są oszczędności zarówno jeśli chodzi o powierzchnię serwerowni, jak i wydatków na energię. Wirtualizacja daje także większą elastyczność w przydziale zasobów i ich zwiększaniu przy rosnących potrzebach. W tej technologii kryją się także zagrożenia. W tym dokumencie omawiamy jak najlepiej zoptymalizować infrastrukturę IT w środowisku wirtualnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.