Kluczowe w środowisku zwirtualizowanym jest zarządzanie wydajnością

Wirtualizacja serwerów to jedna z najszybciej adoptowanych nowych technologii. Powodem są oszczędności zarówno jeśli chodzi o powierzchnię serwerowni, jak i wydatków na energię. Wirtualizacja daje także większą elastyczność w przydziale zasobów i ich zwiększaniu przy rosnących potrzebach. W tej technologii kryją się także zagrożenia. W tym dokumencie omawiamy jak najlepiej zoptymalizować infrastrukturę IT w środowisku wirtualnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.