NAS z wykorzystaniem EMC Celerra i Seria Iomega StorCenter

EMC Celerra i Iomega StorCenter s to dwa produkty EMC, które mogą być używane, aby zapewnić klientom pełne rozwiązanie ochrony danych, za rozsądną cenę. Iomega wspiera proces zdalnego tworzenia kopii zapasowej przez EMC Celerra, wykorzystując metodę dzielenia plików Windows. Ten dokument opisuje zawiera przykłady i instrukcje, jak skonfigurować i wdrożyć kompleksowe rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych w środowiskach zdalnej pracy i oddziałów firmy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.