Nowoczesny helpdesk w Onecie

W połowie dekady Onet.pl stanął w obliczu bardzo dynamicznego wzrostu popularności internetu w Polsce. Proces ten spowodował techniczne i organizacyjne problemy, objawiające się niezadowalającą firmę dostępnością portalu. W rezultacie, w 2005 r. zdecydowano o rozpoczęciu standaryzacji helpdesku i systemu obsługi awarii portalu. Za swe osiągnięcia w 2009 r. Departament IT Grupy Onet.pl został uhonorowany tytułem Lider Wsparcia, zorganizowanym przez Help Desk Institute.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.