Liczy się tylko wartość. Jak system ERP wspomaga wprowadzanie produkcji odchudzonej (lean)?

Od kilku lat odchudzenie produkcji jest uważane za ważny cel przez większość firm.

Dlaczego produkcja odchudzona (lean manufacturing) stała się tak popularna?

W dzisiejszych warunkach silnej konkurencji zapewnia ona firmom wiele korzyści —

skrócenie terminów realizacji, poprawę jakości, obniżenie kosztów, zwiększenie

zysków i produktywności oraz poprawę obsługi klientów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.