Liczy się tylko wartość. Jak system ERP wspomaga wprowadzanie produkcji odchudzonej (lean)?

Od kilku lat odchudzenie produkcji jest uważane za ważny cel przez większość firm.

Dlaczego produkcja odchudzona (lean manufacturing) stała się tak popularna?

W dzisiejszych warunkach silnej konkurencji zapewnia ona firmom wiele korzyści —

skrócenie terminów realizacji, poprawę jakości, obniżenie kosztów, zwiększenie

zysków i produktywności oraz poprawę obsługi klientów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.