EMC w Centrum Informatycznym UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wdrożył kompleksowy system macierzy dyskowych EMC. Są one wykorzystywane przez najważniejsze systemy informatyczne uczelni. Jest to zarazem pierwsza w Polsce instalacja, w której wykorzystano technologię FCP do połączenia macierzy EMC Symmetrix z komputerem klasy mainframe firmy IBM.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.