EMC w Centrum Informatycznym UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wdrożył kompleksowy system macierzy dyskowych EMC. Są one wykorzystywane przez najważniejsze systemy informatyczne uczelni. Jest to zarazem pierwsza w Polsce instalacja, w której wykorzystano technologię FCP do połączenia macierzy EMC Symmetrix z komputerem klasy mainframe firmy IBM.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.