Analiza i zalety zastosowania technologii Carrier Ethernet w sieciach metropolitalnych

U wielu dostawców usług telekomunikacyjnych proces migracji sieci opartych na komutacji kanałów do sieci pakietowych jest bardzo zaawansowany. Inwestowanie w technologie pakietowe i zainteresowanie tymi technologiami jest wynikiem niższych kosztów inwestycyjnych, elastyczności pasma oraz łatwości obsługi takich sieci. Ethernet, najbardziej udana technologia budowy sieci, jaka została kiedykolwiek wynaleziona, jest wiodącym elementem tego procesu.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.