Analiza i zalety zastosowania technologii Carrier Ethernet w sieciach metropolitalnych

U wielu dostawców usług telekomunikacyjnych proces migracji sieci opartych na komutacji kanałów do sieci pakietowych jest bardzo zaawansowany. Inwestowanie w technologie pakietowe i zainteresowanie tymi technologiami jest wynikiem niższych kosztów inwestycyjnych, elastyczności pasma oraz łatwości obsługi takich sieci. Ethernet, najbardziej udana technologia budowy sieci, jaka została kiedykolwiek wynaleziona, jest wiodącym elementem tego procesu.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.