Udoskonalanie relacji z klientami: Metoda Zintegrowana

Udoskanalanie relacji z klientami: metoda zintegrowana to Biała księga opracowana przez Economist Intelligence Unit i sponsorowana przez SAP. Economist Intelligence Unit przeprowadził ankietę, wywiady oraz napisał niniejszy raport. Rezultaty oraz wyrażone tu opinie niekoniecznie są odzwierciedleniem poglądów sponsora.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.