Udoskonalanie relacji z klientami: Metoda Zintegrowana

Udoskanalanie relacji z klientami: metoda zintegrowana to Biała księga opracowana przez Economist Intelligence Unit i sponsorowana przez SAP. Economist Intelligence Unit przeprowadził ankietę, wywiady oraz napisał niniejszy raport. Rezultaty oraz wyrażone tu opinie niekoniecznie są odzwierciedleniem poglądów sponsora.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.