Inteligentny Merchandising

Inteligentny merchandising: Tworzenie unikalnych doświadczeń zakupowych to raport organizacji Economist Intelligence Unit sponsorowany przez SAP. Został on napisany przez zespół redakcyjny Economist Intelligence Unit na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.