Projekty na ciężkie czasy

Trudno przecenić znaczenie mechanizmów zarządzania portfelem projektów. Sam tylko nieprawidłowo dobrany

ich zestaw może bowiem utrudniać lub wręcz wykluczać realizację strategii firmy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.