10 powodów za wirtualizacją

Podajemy powody, dla których wirtualizacja będzie jedną z kluczowych technologii wykorzystywanych w nowoczesnym biznesie.

Podajemy powody, dla których wirtualizacja będzie jedną z kluczowych technologii wykorzystywanych w nowoczesnym biznesie.

1. Wirtualizacja serwerów to chleb powszedni IT

Wirtualizacja jest najpopularniejsza w środowisku serwerowym, gdzie przynosi istotne korzyści biznesowe. Jest to technologia niezawodna i sprawdzona w wielu firmach. Dobrym przykładem jest wdrożenie VMware w Polkomtelu, opisywane przez nas w Computerworld 43/2008.

2. Realne oszczędności energii

Prognozy podawane w raportach Gartnera wskazują na możliwy do roku 2021 dwukrotny wzrost udziału kosztów energii elektrycznej w ogólnych kosztach IT. Konsolidacja serwerów za pomocą wirtualizacji jest jedną z najlepszych metod zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Przy współczynniku konsolidacji rzędu 15:1 (deklarowany przez niektórych klientów VMware), wykorzystanie infrastruktury wzrasta z 10-15% do 70-80%, dając przy tym oszczędności nawet rzędu 70% wykorzystywanej energii elektrycznej. W przypadku Polkomtelu, oszczędność ta wyniosła 0,7 mln zł rocznie.

Jak mówi Stephen Herrod, CTO VMware: „Konsolidacja serwerów usługowych w przygotowanym do tego środowisku daje oszczędności kosztów operacyjnych związanych z energią elektryczną (obejmującą zasilanie i chłodzenie maszyn) oraz długoterminowe oszczędności związane z zakupami sprzętu”. Ponadto nowoczesna infrastruktura wirtualizacji umożliwia tymczasowe wyłączenie zbędnych w danej chwili maszyn, dając dodatkowe oszczędności energii. Niestety nie każdy dział IT będzie prawidłowo rozliczony z tych kosztów, gdyż energia elektryczna zasilająca serwery jest często wliczana w koszty administracyjne.

3. Aplikacja w paczce

70%

oszczędności wykorzystywanej energii elektrycznej daje - przy współczynniku konsolidacji rzędu 15:1 – a wykorzystanie infrastruktury wzrasta z 10-15% do 70-80%.

Tradycyjny podział pomiędzy grubym klientem oraz usługami ściśle terminalowymi zacznie się zacierać. Wirtualizacja aplikacji, tworząca bezpieczne środowisko dystrybucji i uruchomienia programów sprawia, że można połączyć oprogramowanie uruchamiane na stacji roboczej klienta, korzystające z jego procesora i pamięci z łatwością zarządzania, typową dla środowisk terminalowych. Korzystają z tego producenci i dystrybuują swoje aplikacje także w postaci maszyn wirtualnych. Prognozy obu liderów technologii (Citrix i VMware) wyraźnie wskazują na dalszy wzrost zainteresowania wirtualizacją systemów i aplikacji.

4. Łatwe tworzenie i dobre zabezpieczenie serwerów

Środowiska wirtualne łatwo dają się kopiować, umożliwiając szybkie przygotowanie żądanego środowiska. Wykonanie kopii bezpieczeństwa jest stosunkowo łatwe, kopię taką można odtworzyć w środowisku testowym. Środowiska wirtualne umożliwiają także realizację wysokiej dostępności.

5. Składowanie danych

Nowoczesne urządzenia pamięci masowych dobrze integrują się z systemami wirtualizacji. W ten sposób wiele działań, takich jak tworzenie kopii migawkowych maszyn wirtualnych, replikacja, backup danych, zostaje przerzuconych na sprzęt. Jest to szybsze, bardziej niezawodne i elastyczne oraz łatwiejsze do realizacji niż w tradycyjnym modelu, gdzie za wszystko odpowiada oprogramowanie wirtualizujące. Niektóre opcje wprowadzają oszczędności, np. deduplikacja danych oraz thin provisioning zmniejszają zapotrzebowanie na przestrzeń składowania danych. Wirtualizacja zasobów pamięci masowych ułatwia zarządzanie i podział zasobów, analogicznie do wirtualizacji serwerów, często idąc z nią w parze.


TOP 200