e-usługi do wymiany

Obowiązująca Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie oddaje dzisiejszego stanu Internetu i e-biznesu. Czeka więc ją gruntowna nowelizacja.

e-usługi do wymiany

Obowiązująca od 2002 r. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która reguluje m.in. dynamicznie rozwijający się handel elektroniczny i szeroko pojętą działalność firm w Internecie przechodziła do tej pory jedynie kosmetyczne zmiany. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którego gestii znajduje się ustawa, docierały jednak coraz częściej sygnały o niedostosowaniu ustawy do rzeczywistości i problemach związanych m.in. ze spamem czy ochroną danych osobowych przez e-usługodawców.

Najpierw głos społeczeństwa

Dlatego też MSWiA podjęło decyzję o nowelizacji ustawy. "Pod koniec ubiegłego roku została ona już dostosowana do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w ramach społeczeństwa informacyjnego, w szczególności e-handlu w ramach rynku wewnętrznego. W toku prac legislacyjnych zgłaszane były jednak wnioski i postulaty w zakresie nie objętym tą nowelizacją. Zdecydowaliśmy, że kwestie te są tak ważne, iż wymagają szerokich konsultacji społecznych i przygotowania projektu gruntownych zmian w tym zakresie" - tłumaczy dr Wojciech Wiewiórowski, dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA.

Aby jak najlepiej ująć potrzeby rynku w ramy prawne, MSWiA postanowiło, że zamiast samemu tworzyć projekt nowelizacji Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zaprosi do udziału w pracach wszystkich zainteresowanych. "Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której przygotujemy projekt, który jest oderwany od oczekiwań środowiska, a później - po konsultacjach - będziemy zmuszeni do jego gruntownych zmian" - wyjaśnia Wojciech Wiewiórowski. "Chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie tych, którzy najlepiej wiedzą, jakie potrzeby ma rynek i na tej podstawie stworzyć nową ustawę" - dodaje.

Na zaproszenie MSWiA odpowiedziały stowarzyszenia reprezentujące rynek IT m.in. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne i liczne grono prawników. Zdaniem dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA, na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w kwietniu, byli wszyscy, którzy zgłosili konkretne propozycje zmian oraz przedstawiciele większości grup naukowych, które zajmowały się Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. "Jest to dobry zalążek do prac. Na pewno jednak podczas rozwiązywania konkretnych problemów będą potrzebni jeszcze inni specjaliści. Poza tym jest to nadal otwarta lista i pole do dyskusji" - zauważa dr Wojciech Wiewiórowski.


TOP 200