e-usługi do wymiany

Zakres planowanych zmian

Zakres zmian w ustawie

- miejsce i zakres regulacji spamu,

- zasadność istnienia zapisów dotyczących ochrony danych osobowych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy za wyniki wyszukiwania,

- wyłączenia odpowiedzialności dostarczycieli usług, szczególnie w czasach Web 2.0., kiedy to użytkownicy, a nie dostarczyciele usług, tworzą zawartości stron,

- określenie statusu linków i tego, czy serwisy zawierające tylko linki są tak naprawdę pośrednikiem w dokonywaniu przestępstwa.

Nad czym będą pracowali zaproszeni konsultanci? Na liście tematów, które będą przedmiotem analiz i regulacji znalazły się m.in. miejsce i zakres regulacji spamu, zasadność istnienia zapisów dotyczących ochrony danych osobowych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kwestia wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy za wyniki wyszukiwania i linking. Jeśli chodzi o najszerzej komentowaną społecznie kwestię regulacji spamu, to w czasie prac nad nowelizacją ma zapaść długo oczekiwana decyzja, czy będzie ona regulowana w nowelizowanej ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy w ustawie Prawo telekomunikacyjne, leżącej w gestii Ministerstwa Infrastruktury.

"W połowie maja ma się spotkać grupa osób szczególnie zainteresowanych problematyką spamu, na którym to spotkaniu przedstawią swoje stanowiska. Będą one nam służyć do stworzenia założeń projektu zmiany ustawy" - wyjaśnia dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA. Do innych tematów mogących budzić kontrowersje zalicza się problem rozdzielenia Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie usług audiowizualnych, które są świadczone w Internecie. Duży wpływ na e-biznes będą miały również nowe przepisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności dostarczycieli usług, szczególnie w czasach Web 2.0., kiedy to użytkownicy, a nie dostarczyciele usług, tworzą zawartości stron. "Niezbędna jest analiza obecnych przepisów dotyczących cachingu, hostingu i mere conduit [art. 12-15 ustawy - przyp. Redakcji]. Trzeba odpowiedzieć na pytania: Czy wyłączenie odpowiedzialności dostarczyciela usług, o którym jest mowa w ustawie dotyczy wszystkich rodzajów odpowiedzialności, w tym karnej, czy tylko odpowiedzialności cywilnej? Czy należy rozszerzyć zakres tych wyłączeń o odpowiedzialność za linki i wyniki wyszukiwania?" - podaje przykłady zagadnień, jakie będą analizowane dr Wojciech Wiewiórowski. Nowe przepisy mają raczej pójść w stronę rozszerzenia listy wyłączeń odpowiedzialności usługodawców i ułatwiać e-biznes, a nie go ograniczać.

"Pojawiają się od czasu do czasu w orzecznictwie sądowym w innych krajach Europy wątpliwości, czy usługi, takie jak mere conduit, hosting i caching nie idą za daleko. Nam się wydaje, że nie, a wręcz należy się zastanowić, czy podobnym wyłączeniom nie powinny podlegać inne usługi" - tłumaczy dr Wojciech Wiewiórowski. Zauważa jednak, że choć np. pomysł wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy za wyniki wyszukiwania i linki jest ciekawy i zmierza w dobrą stronę, to należy się zastanowić, czy to wyłączenie powinno dotyczyć wszystkich, czy są sytuacje, w których serwisy zawierające tylko linki są tak naprawdę pośrednikiem w dokonywaniu przestępstwa.

Ostateczny termin ukończenia prac nad projektem nowelizacji przez Departament Informatyzacji MSWiA przewidywany jest na rok 2009.


TOP 200