e-Obywatel w e-Państwie - pieniądze

Kontynuujemy nasz przewodnik po e-usługach w Polsce – tym razem finanse i sprawy społeczne. Niektóre z e-usług, szczególnie dla przedsiębiorców, stają się obligatoryjne – np. JPK VAT czy e-faktura. Również elektroniczny urząd skarbowy zastąpił elektroniczny PIT, a z końcem roku przestanie działać aplikacja e-deklaracje Ministerstwa Finansów.

e-Obywatel w e-Państwie - pieniądze

Fot. Nataliya Vaitkevich, Pexels

e-ZUS, czyli PUE

Portal ZUS — można sprawdzić ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach w ZUS. Logowanie za pomocą Profilu Zaufanego bądź certyfikatem kwalifikowanym. Tu także znajduje się Polski Bon Turystyczny.

https://www.zus.pl/pue

e-podatki

15 lutego 2021 podatnikom udostępniono e-US, czyli elektroniczny urząd skarbowy, który zastąpił e-PIT aplikację ministerstwa finansów e-deklaracje (zostanie ostatecznie wyłączona na koniec br.). Znalazł się tu m.in. Twój e-PIT, status zwrotu podatku, zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, wykaz mandatów karnych, twój numer mikrorachunku podatkowego (na który wpłacasz PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do generowania i wysyłania JPK).

Twój e-PIT - umożliwia zaakceptowanie wstępnie wypełnionej przez KAS deklaracji PIT-37, PIT-28, PIT-36 lub PIT-38 na podstawie danych zgromadzonych przez KAS, lub jej korektę

Dla przedsiębiorców e-mikrofirma - umożliwia wystawienie i zapisanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowania plików JPK_VAT i JPK_FA

Mandaty – tu każdy obywatel Polski może dowiedzieć się o nałożonych przez niego mandatach, np. mandaty karne kredytowane, w tym zapłacone terminalem, i mandaty zaoczne wraz z informacją o kwocie do zapłaty i ewentualnie prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Można od razu zapłacić mandat.

Płatności online dla przedsiębiorcy i obywatela, który płaci należności wyłącznie za siebie – automatyczne uzupełnianie wielu danych w przelewie; dostęp do historii płatności w e-Urzędzie Skarbowym i informacji o ich statusie; płatności podatkowe z mikrorachunku podatnika; płatności podatków majątkowych i karty podatkowej na mikrorachunki urzędów, jak również płatności pozostałych podatków i należności niepodatkowych na mikrorachunki urzędów. Usługa płatności przelewem zwykłym obejmuje płatność opłaty skarbowej na rachunek właściwego organu gminy za czynność lub sprawę załatwianą w urzędzie skarbowym.

UWAGA lista dostępnych banków dla tych usług jest ograniczona do tych banków, które korzystają z Paybynet dla płatności przelewem podatkowym i dla płatności przelewem zwykłym, który służy w e-Urzędzie Skarbowym do zapłaty opłaty skarbowej

Zwroty podatków – dla tym przedsiębiorców i osób fizycznych (PIT) oraz dla przedsiębiorców (VAT). Bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, można sprawdzić informacje o: zwrotach z PIT i VAT z ostatnich 2 lat kalendarzowych (dacie zwrotu, zaliczeniu nadpłaty lub zwrotu na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy – co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności), sposobie zwrotu i kwocie naliczonej opłaty pocztowej. Jeżeli zwrot nastąpił z naliczeniem oprocentowania, to prezentowana jest kwota odsetek wypłaconych podatnikowi.

• Pismo ogólne – umożliwia wysłanie do urzędu pisma w dowolnej sprawie.

• Pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty – umożliwia prosto i szybko złożyć wyjaśnienie i jednocześnie dyspozycję właściwego zaliczenia wpłaty, którą urząd zakwalifikował jako wpłatę do wyjaśnienia.

• Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań.

• Czynny żal – inaczej: zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, dla wszystkich obywateli, w tym przedsiębiorców i osób fizycznych. Umożliwia złożenie do urzędu w formie elektronicznej zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

ZAW-NR – dla przedsiębiorcy; umożliwia zgłoszenie do urzędu zapłaty należności na inny rachunek niż ten podany w Wykazie podatników VAT.

ZAP-3 (aktualizacja danych podatnika w urzędzie skarbowym) - dla osób fizycznych, które spełniają łącznie następujące kryteria: są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie są płatnikiem podatków, nie są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Usługa umożliwia zaktualizowanie swoich danych w urzędzie skarbowym: adresu zamieszkania, danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail, adres elektroniczny na ePUAP) i osobistego rachunku bankowego, na który będą trafiać zwroty podatków lub nadpłat. Dane zaktualizowane przez złożenie zgłoszenia ZAP-3 są publikowane na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym.

Mikrorachunek podatkowy – dla płatników i podatników podatku PIT, CIT, VAT. Umożliwia wygenerowanie indywidualnego rachunku podatkowego dla płatności, które są realizowane przy jego użyciu. Po wygenerowaniu mikrorachunek podatkowy jest zapisywany w danych użytkownika. Zmiana identyfikatora podatkowego na NIP lub PESEL umożliwia ponowne wygenerowanie i zapisanie nowego mikrorachunku podatkowego w danych użytkownika w serwisie e-US.

• podatnik może zweryfikować poprawność/aktualność danych swojej działalności, które posiada KAS.

Do e-US można zalogować się tutaj:https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

e-mikrofirma i JPK VAT

E-mikrofirma to urzędowa bezpłatna aplikacja (na Windows, OS i Linux) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT (na podstawie wprowadzonych dokumentów). Dzięki e-mikrofirmie przedsiębiorca może także generować, szyfrować, a także podpisywać i przesyłać JPK VAT do systemu Ministerstwa Finansów.

Aplikacja dostępna jest na stronie Portalu Podatkowego w zakładce VAT – Jednolity Plik Kontrolny – JPK_VAT z deklaracją – Bezpłatne narzędzia. Wymaga rejestracji.

UWAGA Aplikacja nie jest programem księgowym. Służy do wystawiania i ewidencjonowania faktur sprzedaży, ewidencjonowania zakupów oraz generowania ewidencji. Użytkownik powinien samodzielnie weryfikować poprawność wprowadzonych i wygenerowanych danych zgodnie z obwiązującymi przepisami.

W e-mikrofirmie można stworzyć bazę kontrahentów. Po zapisaniu faktury w bazie, dane kontrahenta zostają w niej umieszczone. Aplikacja pozwala na wystawienie faktury dla osoby prywatnej, która nie posiada NIP. Trzeba tylko na ekranie nowej faktury zaznaczyć: checkbox - osoba prywatna. Spowoduje to automatyczne wstawienie wartości BRAK w polu NIP. W polu Nazwa kontrahenta należy podać imię i nazwisko osoby prywatnej, dla której wystawiana jest faktura.

Czytaj także: E-dowód - 5 rzeczy, które trzeba o nim wiedzieć

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200