e-Learning, czyli internetowe szkolenia

Idea nauki na odległość ma swoją długą i chwalebną historię. Zaczęło się od kursów korespondencyjnych, które swego czasu cieszyły się dużą popularnością, aż nadeszła era Internetu, który idealnie nadawał się do tego rodzaju zastosowań. W sieci można znaleźć coraz więcej ofert kursów on-line, czy jednak osoba zainteresowana szeroko rozumianą grafiką komputerową znajdzie tu coś dla siebie?

e-Learning, czyli internetowe szkolenia
W języku polskim dla określenia e-learningu stosuje się także nazwy jak "e-nauczanie", czy też "nauczanie zdalne". Jest to pojęcie dość szerokie i obejmuje między innymi samokształcenie, dyskusje, wykłady czy pracę w grupie on-line. Na pewno jest to świetny sposób by utrwalać nawyk ustawicznego kształcenia, co w dzisiejszych czasach jest istotnym czynnikiem pozwalającym na utrzymanie dobrej pozycji na rynku pracy. Dla osób które wciąż traktują komputer z nieufnością, jest to też świetna droga do przysposabiania do życia w społeczeństwie informatycznym. Zalety takiego kształcenia można mnożyć bez końca, od redukcji kosztów, przez oszczędność czasu, który nie tracimy na dojazdy na uczelnię, szybki dostęp do licznych baz danych, po możliwość nauki w dowolnym czasie i różnych miejscach, co ma niebagatelne znaczenie choćby także dla osób niepełnosprawnych.

Rozwój e-learningu nie jest może tak dynamiczny jak entuzjastycznie zakładano i nie zanosi się na razie na likwidację klasycznych uczelni, ale coraz więcej tradycyjnych szkół wyższych (nie mówiąc o młodszych szkołach wyższych on-line) oferuje przez Internet wybrane programy dyplomowe na wielu poziomach i w wielu dziedzinach. Liczba e-studentów uczestniczących w wykładach on-line powoli rośnie do poziomu, który naprawdę zaczyna robić wrażenie. I nie mówimy tu bynajmniej o państwach zachodnich, ale o naszym rodzimym poletku. Przykładowo renomowana uczelnia SGH (Szkoła Główna Handlowa) doliczyła się w semestrze zimowym 2007/2008, 5000 (pięciu tysięcy) studentów uczestniczących w wykładach on-line, przedmiotach uzupełnianych materiałami e-learningowymi oraz w wykładach międzyuczelnianych i międzynarodowych realizowanych na platformie e-learningowej e-sgh.pl.

Można znaleźć już całkiem sporo ofert najróżniejszych szkoleń on-line, chociaż oczywiście przeważają kursy językowe, marketingowe, czy też "Jak odnieść sukces?" lub "Jak zarobić drugi milion?". Polska pomimo tego, że w dziedzinie e-learningu nadal odstaje od czołówki, to mimo to dorobiła się już sieciowych przygotowań do matury, a nawet ofert nauki religii przez Internet. Szkolenia informatyczne są także dość powszechne i choćby PUW (Polski Uniwersytet Wirtualny) oferuje między innymi kursy takie jak "Aplikacje internetowe", "Programowanie obiektowe" czy "Administracja sieci komputerowych". Nas jednak interesują kursy i szkolenia konkretnego typu, a mianowicie dotyczące grafiki komputerowej. Mowa oczywiście o kursach w języku polskim, gdyż jasnym jest, że oferta anglojęzyczna jest znacznie bogatsza. Wiąże się to z tym, że po prostu tradycja nauki przez Internet jest w państwach zachodnich starsza i bardziej zaawansowana. Przedstawiona przez nas oferta nie jest oczywiście pełna - z powodu ograniczonego miejsca skupiliśmy się jedynie na paru wybranych przykładach.


TOP 200