Zrozumienie i porozumienie

Relacje informatyki z biznesem to coraz rzadziej próba sił, a częściej - coraz lepiej poukładana współpraca. Mówili o tym uczestnicy - zorganizowanego przez Computerworld - Kongresu Lidera Informatyki.

Zrozumienie i porozumienie

Powodzenie projektów informatycznych w największym stopniu zależy od wzajemnego zrozumienia działu IT z odbiorcą jego usług i produktów. Ciężar zapewnienia dobrej komunikacji bierze na siebie . To w jej strukturach powstają stanowiska ambasadorów, adwokatów, business relationship managerów, których zadaniem jest odnalezienie wspólnego języka na różnych szczeblach organizacji. Konieczność porozumienia IT-biznes jest wspólna wszystkim organizacjom, jednak jego realizacja bywa odmienna w zależności chociażby od branży.

Wypracować dobre relacje

W najmłodszej, internetowej branży, działalność przedsiębiorstw zależy wyłącznie od technologii, która umożliwia błyskawiczne wprowadzanie nowych produktów. W zdecydowany sposób ułatwia to po pierwsze umiejętność IT w "dogadaniu" się z biznesem, po drugie możliwe wysokie umocowanie szefa IT, najlepiej w randze członka zarządu lub członka zespołu odpowiedzialnego za strategię firmy. Szef IT nie powinien być jednym z wielu dyrektorów w firmie. To opinia Grzegorza Wójcika, dyrektora biznesowego i dyrektora działu informatyki w Grupie Allegro. Jest on zwolennikiem budowania dobrych relacji i wzajemnego rozpoznawania potrzeb poprzez nieformalne kontakty - poza salą konferencyjną, w której "usztywnienie" przeszkadza niekiedy w osiągnięciu porozumienia. Z drugiej strony rekomenduje też formalne narady, która mają doprowadzić do wypracowania założeń. Ma się to jednak odbywać poprzez zadawanie prostych, konkretnych pytań - "Jaki jest twój cel?, Co chcesz osiągnąć?". Wbrew pozorom nieformalne ustalenia mogą być przestrzegane w takim samym stopniu, jak ich formalne odpowiedniki. Ważne aby powstała osobista relacja. Wymaga to umiejętności socjotechnicznych, ale tego wymagają współczesne realia.

Warto też zatrudniać pasjonatów, pracujących nie tylko dla pieniędzy, bo - jak powiedział Grzegorz Wójcik - ludzie z pasją zawsze dojdą do porozumienia. Warto opracować system współpracy i komunikacji przy projektach oraz zachować elastyczność w ich realizacji dopuszczając ryzyko jeżeli konieczne jest szybkie lub uproszczone działanie. W Grupie Allegro stosuje się trzy scenariusze realizowania projektów - sterowane przez biznes, przez IT oraz przez niezależny dział projektowy. W branży internetowej to rynek na ogół wymusza na przedsiębiorstwach zmiany i to szybkie. Ale źródeł zmian dla każdej organizacji jest o wiele więcej niż tylko zmiana otoczenia rynkowego.

Pamiętaj o miękkich aspektach

Choć brzmi to banalnie trzeba utrwalić sobie świadomość, że jedyna pewna rzecz to zmiana. Niesie ze sobą utratę dotychczasowego status quo. Ważne jest, aby umieć odnaleźć się w nowej sytuacji i wykorzystać ją na swoją korzyść. Nie nastąpi to jednak od razu i zmiana zawsze niesie czasowe pogorszenie stanu rzeczy, aby rezultacie przynieść jeszcze lepsze efekty. Jak przekonywał dr Marek Skała, katalizatorem zmiany jest wściekłość, chęć zmiany. Powinna jej jednak towarzyszyć wizja oraz świadomość pierwszego kroku, który zmianę rozpocznie.

Po drodze trzeba pokonać opór ze strachu, opór z utraty dotychczasowej wygody. W niełatwym procesie zmiany - przez który przechodzi jednostka - ale również podlegający jej zespół, kluczowe są drobne, ale skuteczne elementy. To m.in. sposób pozytywnego komunikowania się, używanie słów i zwrotów sygnalizujących zaangażowanie, szacunek, zrozumienie, wdzięczność, rozumienie własnych błędów, wiarę, zaufanie.


TOP 200