Zrównoważony rozwój na czele priorytetów IT

Schneider Electric ogłosił wyniki nowego, niezależnego badania przeprowadzonego we współpracy z firmą analityczną Canalys. Dotyczy ono dojrzałości inicjatyw zrównoważonego rozwoju w kanałach IT oraz wpływu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) na decyzje zakupowe klientów. Raport dotyczący regionu EMEA wykazał, że firmy działające w kanale partnerskim inwestują w swoje strategie zrównoważonego rozwoju, a 75 % z nich posiada dedykowane zasoby ESG.

fot.Pixabay

Niemniej wiele organizacji nadal ma problemy z przełożeniem tego na konkretne działania. Klienci coraz bardziej koncentrują się na ESG, szczególnie w odniesieniu do kwestii środowiskowych – 69 %. partnerów stwierdziło, że uwarunkowania związane ze środowiskiem naturalnym ich klientów wpływają na decyzje dotyczące inwestycji w IT. Dodatkowo, rozmowy z partnerami podkreśliły znaczące różnice w dojrzałości w tym zakresie, w zależności od wielkości przedsiębiorstw i szerokości geograficznej, na której się znajdują.

W kierunku zero netto

Badanie wykazało, że większość partnerów już zidentyfikowała korzyści płynące ze świadczenia usług odbioru i recyklingu sprzętu, a prawie 65 % badanych przedsiębiorstw oferuje programy ponownego wykorzystania i recyklingu.

Zobacz również:

  • Powstał prototyp energooszczędnego chipa wzorowanego na mózgu
  • Jakie dane zbierać do raportowania ESG?
  • Snowflake Polska świętuje trzecie urodziny

Regulacje prawne stanowią z kolei wyzwanie dla większości partnerów, ze względu na złożoność strategii ESG i potrzebę zróżnicowanych lokalnych inicjatyw regulacyjnych. Było to szczególnie widoczne w wywiadach z mniejszymi partnerami, którym brakuje zasobów do efektywnego wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju. Badanie rynku potwierdza potrzebę stosowania zrównoważonych praktyk i rozwiązań dostarczanych przez wiodących dostawców IT i technologii w całym łańcuchu wartości (end-to-end). „Nasze badanie pokazuje, że partnerzy coraz chętniej inwestują w strategie zrównoważonego rozwoju. Są zaangażowani w minimalizowanie wpływu zarówno swojego, jak i swoich klientów, na środowisko naturalne” – powiedziała Rachel Brindley, Senior Director, Channels w Canalys. – „Partnerzy oczekują od swoich sprzedawców wsparcia w podejmowaniu tych wyzwań i chętnie pokazują, że czynią znaczące postępy w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla”.

Schneider Electric nie tylko kontynuuje przyspieszanie realizacji zobowiązań firmy dotyczących ESG, ale też umożliwia kanałowi partnerskiemu IT realizację ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując doświadczenie w zakresie praktyk z obszaru sustainability w przedsiębiorstwach, w tym zarządzania energią, automatyzacji, elektryfikacji i cyfryzacji, firma angażuje się w tworzenie zrównoważonego, wpływowego i zyskownego biznesu, który pomaga klientom oraz partnerom osiągnąć zero netto.

Niedawno Computerworld opublikował podcast poświęcony zrównoważonemu rozwojowi realizowanemu przez polskiego providera Beyond.pl, który we współpracy ze Schneider Electric zmienia swoje centra danych. Podcast można posłuchać TUTAJ

Odpowiedzialne data center

Sustainability w centrach danych to nośny temat, ponieważ ten element cyfryzacji świata odpowiada za całkiem sporą energochłonność i ślad węglowy. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii, centra danych odpowiadają za około 1% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wskazano w nim, że operatorzy działający w tej branży byli w stanie ograniczyć wpływ wzrostu wydajności ich placówek na całkowite zużycie energii przed rokiem 2020 dzięki poprawie efektywności operacyjnej. Jednak w 2020 r. globalny ruch internetowy wzrósł o ponad 40%, zaś Market Intelligence przewiduje, że średnia roczna stopa wzrostu w budowie centrów danych w ciągu najbliższych pięciu lat wyniesie 13%. Dlatego wielcy gracze na rynku data center podejmują wiele inicjatyw zmierzających do bardziej odpowiedzialnej działalności.

Na przykład Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, opublikował właśnie „Przewodnik dotyczący zrównoważonego rozwoju centrów danych”, przeznaczony dla właścicieli i operatorów tego typu obiektów, którzy chcą zmniejszyć negatywny wpływ ich funkcjonowania na środowisko.

„Widzimy, że operatorzy w całej branży mają pilną potrzebę zmniejszenia wpływu ich działalności na środowisko. Liczymy na to, że ten nowy dokument będzie im pomocny” – powiedział TJ Faze, szef działu ESG Strategy & Engagement w Vertiv. „W samej Europie ponad 25 operatorów chmury i centrów danych oraz 17 stowarzyszeń branżowych podpisało porozumienie, zgodnie z którym do 2030 roku ich obiekty staną się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki odnawialnym w 100% źródłom energii” – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv w regionie EMEA. „Będzie to możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa wdrożą nowe strategie i innowacyjne systemy, które ograniczą zużycie zasobów” – dodał.

Przewodnik Vertiv dotyczący zrównoważonego rozwoju centrów danych zawiera wskazówki dla operatorów dotyczące:

– działań biznesowych zapewniających zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko;

– sposobów, w jaki infrastruktura centrum danych i inne rozwiązania techniczne ewoluują, aby lepiej korzystać z energii odnawialnej;

– zasobów, zasad i wskaźników służących wdrażaniu i mierzeniu inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju;

– najlepszych praktyk w zakresie projektowania i obsługi centrów danych o niskim wpływie na środowisko.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200