Zmiany w radzie nadzorczej MCI

Kazimierz Czechowicz będzie nowym przewodniczącym rady nadzorczej MCI Management SA. Zastąpi on Andrzeja Dadełło, który w kwietniu br. objął funkcję dyrektora inwestycyjnego spółki.

Kazimierz Czechowicz będzie nowym przewodniczącym rady nadzorczej MCI Management SA. Zastąpi on Andrzeja Dadełło, który w kwietniu br. objął funkcję dyrektora inwestycyjnego spółki. Kazimierz Czechowicz jest członkiem rady nadzorczej MCI od lipca 1999 r. i dotychczas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.