Zielone zamówienia

Od 2010 roku 30% udzielanych zamówień publicznych - również tych dotyczących sprzętu i usług IT - ma uwzględniać aspekty środowiskowe. Do 2015 r. ma to być 50%.

Instytucje publiczne to główni konsumenci w Europie, którzy - wykorzystując swoją siłę nabywczą - dokonując wyboru produktów i usług, które są przyjazne dla środowiska, mogą w istotny sposób przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. O tym jak ważną rolę w tym procesie odgrywa IT świadczą wyniki przeprowadzanych badań. Wskazują one, że w ciągu ostatnich lat zużycie energii przez urządzenia z zakresu elektroniki użytkowej i biurowej istotnie wzrosło, a urządzenia IT staja sie najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zużycie energii w budynkach biurowych, odpowiadającym za 20- 40% zużycia energii.

Ekologia na szarym końcu

200 mld kWh zaoszczędził od 1995 r. rząd Stanów Zjednoczonych dokonując zakupów wyłącznie sprzętu komputerowego, który spełnia wymogi Energy Star.

830 tys. ton - o tyle zmniejszyłaby się emisja CO2, gdyby wszystkie instytucje publiczne działające na obszarze UE korzystały z bardziej energooszczędnych komputerów.

4% - tyle procent przetargów publicznych w Polsce uwzględnia kryteria środowiskowe.

W Polsce czynniki środowiskowe są uwzględniane w przetargach publicznych bardzo rzadko. "W większości organizowanych przetargów, jako kryterium oceny ofert wybierana jest cena. Kryteria środowiskowe są stosowane na razie w małej ilości zamówień, ok. 4%" - przyznaje Marcin Skowron z Urzędu Zamówień Publicznych. A zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami, musimy stosować politykę zrównoważonego rozwoju (jednym z jej elementów jest uwzględnienie aspektów środowiskowych) w przetargach publicznych.

Zobacz również:

  • Zmieniająca się rola CIO w kontekście zaostrzonych przepisów UE dotyczących zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska zakłada, że zielone zamówienia publiczne do 2010 r. powinny obejmować 30% zamówień udzielanych przez administrację szczebla centralnego, a do 2015 r. - 50%. Natomiast w przypadku administracji szczebla lokalnego do 2010 r. poziom zielonych zamówień publicznych powinien wynieść 20%, a do 2020 r. - 50%. "W osiągnięciu postulowanego poziomu zielonych zamówień ma posłużyć opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej Zestaw narzędzi szkoleniowych - GPP Training Toolkit" - mówi Marcin Skowron. Pierwszy zestaw kryteriów został opracowany dla 10 grup produktów i usług - budownictwo, żywność i usługi cateringowe; transport i usługi transportowe; energetyka; urządzenia biurowe i komputery; wyroby włókiennicze; papier; meble; środki czyszczące i usługi w zakresie sprzątania oraz sprzęt ogrodniczy i usługi w tym zakresie. Uznano je za najbardziej odpowiednie do wdrożenia ekologicznych zamówień publicznych.

"Należy jednak podkreślić, że kryteria środowiskowe opracowane przez Komisję Europejską mają charakter generalny. Odwołują się do szeregu regulacji wspólnotowych, które przewidują i regulują wymogi dotyczące składu oraz parametrów technicznych konkretnych produktów. Aby zagwarantować ich stosowanie w procedurach przetargowych należy kryteria GPP gruntownie przeanalizować i nadać bardziej konkretny charakter" - mówi Marcin Skowron.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200