Zielone zamówienia

W związku z tym pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki zostały powołane grupy robocze, które mają przygotować konkretne wskaźniki, które mogłyby być stosowane przez zamawiających. "Regulacje dotyczące zielonych przetargów w innych krajach są dobrowolne i w większości opierają się na kryteriach, którym podlegają znaki ekologiczne tj. BlueAngel, czy Energy Star. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 106/2008 z 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych wszystkie przetargi powyżej kwoty 133 tys. euro powinny brać pod uwagę te kryteria" - mówi Piotr Mękarski, ekspert PTI.

Zielone zamówienia obejmują:

- energooszczędne komputery (czy ogólnie urządzenia IT),

- komponenty budynków (wszelkiego typu materiały budowlane, urządzenia i instalacje),

- energooszczędne oświetlenie (w tym również systemy sterowania jego pracą),

- papier pochodzący z recyklingu,

- przyjazne środowiskowo pojazdy i samochody,

- przyjazny środowisku transport publiczny,

- energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,

- urządzenia gospodarstwa domowego,

- efektywne energetycznie i przyjazne środowisku systemy klimatyzacji i wentylacji w budynkach.

Ministerstwo Gospodarki i wszyscy uczestnicy grupy roboczej zajmującej się zielonymi przetargami są za tym, aby skopiować regulacje europejskie do polskiego prawa i ewentualnie później go aktualizować i zmieniać. "Nie chcemy wprowadzać bardziej rygorystycznych niż europejskie przepisów lokalnych. Nie chcemy też dyskryminować żadnych firm, biorących udział w przetargach publicznych w tym np. małych przedsiębiorstw" - mówi Piotr Mękarski. "A zdajemy sobie sprawę z tego, że inwestycje w nowoczesne, ekologiczne technologie są bardzo drogie" - dodaje. Stąd pomysł, aby zaimplementować w Polsce przepisy europejskie oparte o kryteria, którym podlegają znaki ekologiczne.

Zobacz również:

  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zielona ewangelizacja urzędników

Kiedy przepisy dotyczące "zielonych przetargów" w Polsce wejdą w życie? Trudno powiedzieć. Od czerwca br. grupa robocza pracuje nad tym tematem analizując różne rozwiązania i regulacje. W listopadzie lub grudniu powinna się odbyć konferencja w tej sprawie, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i grup roboczych, na której powinno zostać przedstawione wypracowane stanowisko i regulacje, które wprowadzimy w Polsce. Do tej pory - mimo pewnych wytycznych - instytucje publiczne rzadko uwzględniały kryteria środowiskowe w organizowanych przetargach. To właśnie po tej stronie należy się spodziewać największych trudności.

Wdrożenie polityki proekologicznej do przetargów publicznych wymagać będzie podjęcia działań związanych z planowaniem strategicznym, tj. zorganizowania odpowiedniego przeszkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za zamówienia, zapewnienia dostępu do informacji o charakterze ekologicznym oraz określenia priorytetów, w oparciu o które dokonywany będzie wybór dóbr i usług o najbardziej ekologicznym charakterze. W lipcu br. wydany został Podręcznik "Zielone Zamówienia Publiczne", który obejmuje aspekty prawne, opis metodologii oceny cyklu życia oraz kosztów cyklu życia i oficjalne tłumaczenie kryteriów środowiskowych Komisji Europejskiej. Ponadto UZP organizuje seminaria i konferencje poświęcone tematyce zamówień publicznych.


TOP 200