Zielone oszczędności

Utarło się, że przyjazne środowisku technologie poprawiają wizerunek firmy, ale niekoniecznie przynoszą oszczędności. Stereotyp ten nie zawsze jest prawdziwy.

Powszechnie wymienianymi zaletami Green IT jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, dzięki mniejszemu zużyciu energii czy ograniczeniu liczby odpadów. Rzadziej wspomina się o zyskach dla samej organizacji, spowodowanych wdrożeniem tej technologii. Tymczasem są nimi wzrost wydajności i produktywności pracy oraz ograniczenie kosztów działania. Właśnie takie zyski biznesowe przeważają w praktyce nad hasłami, którymi chwalą się producenci oraz użytkownicy systemów, uznawanych za przyjazne środowisku. Mimo wszystko, nie należy dyskredytować rzeczywistych osiągnięć w ramach zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne tylko dlatego, że najważniejszym dla firmy czynnikiem są finanse. W każdym przypadku zyski są zarówno dla firmy, jak i środowiska.

Zielone oszczędności

Lista liderów Green IT 2009

Zyski biznesowe płynące z wdrożenia Green IT zależą od projektu i potrzeb przedsiębiorstwa. Niektóre z organizacji, takie jak U.S. Navy czy California State University East Bay, odniosły korzyści w postaci redukcji zużycia energii elektrycznej i zmniejszenia ogólnej powierzchni centrum danych, dzięki wirtualizacji, konsolidacji i dostosowaniu data center do sprawnego chłodzenia. Razem z jego modernizacją, porzucono dawne plany rozwoju przy wykorzystaniu kosztownych i zasobożernych technologii.

Oszczędności mogą być spowodowane nie tylko zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej, ale także ograniczeniem firmowych delegacji. Systemy do tele- i wideokonferencji przynoszą istotne korzyści biznesowe, szczególnie doceniane w wielooddziałowych, międzynarodowych firmach, gdyż mogą ograniczyć ilość czasochłonnych i kosztownych podróży. Zaletą, której nie widać bezpośrednio w rachunku kosztów firmy, jest szybsze podejmowanie decyzji i bardzo sprawne spotkania biznesowe. Od strony środowiska naturalnego oszczędności przekładają się na mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Firmy takie jak Procter&Gamble i Burt's Bees wdrożyły systemy współpracy firmowej, które radykalnie zmniejszyły ilość podróży.

W przypadku niektórych przedsiębiorstw, duże oszczędności można uzyskać przez inteligentną optymalizację procesów biznesowych. W ten sposób U.S. Postal Service oraz Con-way Freight, wdrożyły narzędzia do usprawnienia planowania przejazdów. Poprawa efektywności dostaw i transportu przekłada się wprost na korzyści biznesowe, takie jak zmniejszenie zużycia paliwa.


TOP 200