Raport Specjalny Green IT, 31 marca 2009

cienki klient
Nowe technologie
oszczędne datacenter
oszczędne technologie
pojedynek architektur
rozwiązania biometryczne
zielona informatyka
Pamięci masowe