Żebyś dostał emeryturę

Istotą działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest, de facto, przetwarzanie informacji na skalę masową. Dlatego tak ważną rolę odgrywa w nim informatyka.

Wróć do sekcji Lider informatyki W tym roku mija dziesięć lat od obsłużenia pierwszego klienta w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znanym powszechnie jako KSI ZUS. Umowa na stworzenie systemu została podpisana z firmą Prokom dwa lata wcześniej. Dzisiaj ZUS pobiera i rozlicza składki od 2,2 mln płatników, które dotyczą 23 mln ubezpieczonych.

Taka działalność wiąże się z koniecznością przetwarzania olbrzymich ilości danych. W ciągu miesiąca przeprowadzanych jest ponad 40 mld obliczeń i wykonywanych ponad 100 milionów operacji księgowych. Każdego dnia z systemu, korzysta około 20 tys. pracowników ZUS-u, zarówno w centrali w Warszawie, jak i oddziałach oraz inspektoratach na terenie całej Polski. W zasobach KSI znajduje się obecnie 40 TB danych.

Znakomita większość płatników składek jest już zobligowana do korzystania z elektronicznej formy komunikacji z ZUS-em. Do usprawnienia ich obsługi zostały stworzone narzędzia wspomagające, m.in. Program Płatnik czy Elektroniczny Urząd Podawczy. Firmy zatrudniające poniżej pięciu pracowników mogą, zgodnie z prawem, korzystać nadal z tradycyjnej, papierowej formy. I część z nich tak jeszcze robi. "Coraz więcej małych firm rezygnuje z papieru w kontaktach z nami i przechodzi na dokumentację elektroniczną. To jest znacznie wygodniejsze i tańsze" - ocenia Piotr Starzyk, członek zarządu ZUS ds. . Natomiast z partnerami takimi jak NFZ, OFE czy NBP ZUS komunikuje się już całkowicie elektronicznie.

Co rok to nowość

"Zakres i charakter podejmowanych przez nas prac wynika również ze strategii informatyzacji ZUS na lata 2008-2010."

Piotr Starzyk, członek zarządu ZUS ds. informatyki

KSI ZUS podlega stałym modyfikacjom i usprawnieniom. Zmiany wynikają w dużej mierze z konieczności dostosowywania systemu do wciąż zmieniających się przepisów prawa. Propozycje usprawnień zgłaszają też użytkownicy oraz szefowie poszczególnych obszarów merytorycznych. Wynikają one z ich doświadczeń z pracy z systemem, dotyczą kwestii wydajnościowych, ergonomicznych, eksploatacyjnych. Źródłem zmian jest również zmieniająca się technologia. Nowe rozwiązania są lepsze. Co roku przygotowywany jest plan zmian funkcjonalnych, który obejmuje listę koniecznych modyfikacji systemu. "Zakres i charakter podejmowanych przez nas prac wynika również ze strategii informatyzacji ZUS na lata 2008-2010" - wyjaśnia Piotr Starzyk. Zmiany wykonywane przez obecnego producenta systemu, firmę Asseco, są przed przekazaniem do użytku poddawane testom przedprodukcyjnym w ZUS-owskim pionie IT.

ZUS realizuje obecnie dwa duże projekty współfinansowane w 85% ze środków unijnych (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Jednym z nich jest dedykowana dla wszystkich klientów ZUS Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Każdy będzie miał po odpowiednim uwierzytelnieniu dostęp do własnego konta, gdzie będzie mógł sprawdzić stan składek, złożyć wniosek, dokonać korekty danych. Niezależnie od tego będzie można skorzystać z usług call center.


TOP 200