Żebyś dostał emeryturę

Dostęp do systemu będą mieli też lekarze i komornicy. Obecnie ci ostatni składają rocznie około 1,4 mln zapytań o udostępnienie danych. Po wdrożeniu PUE takie informacje będą im udostępniane automatycznie. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi około 100 mln zł.

Drugim, dużym projektem jest rozwój systemu wspierającego udostępnianie e-usług. Chodzi tu o stworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji e-usług, zapewnienia ich ciągłości, efektywności i bezpieczeństwa. Projekt obejmuje m.in. zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnych do świadczenia e-usług, wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą techniczną KSI, wybudowanie i wyposażenie zapasowego centrum obliczeniowego. "Realizacja tego projektu jest już zaawansowana w 90 procentach" - podkreśla Piotr Starzyk. Jego całkowity koszt to około 128 mln zł.

System ZUS ma charakter scentralizowany. "Z oddziałów zostało zdjęte raportowanie, analizy, sprawozdawczość. Przy modelu scentralizowanym łatwiej jest zapanować nad jakością danych i mieć kontrolę nad ich bezpieczeństwem" - mówi Piotr Starzyk. Centralny proces administrowania przetwarzaniem danych odbywa się z użyciem TWS (IBM Tivoli Workload Scheduler), narzędzia do automatyzacji przetwarzania zadań wsadowych (40-50 tys. zadań tygodniowo). Narzędzie to minimalizuje czas przestojów i zwiększa efektywność przetwarzania. Pozwala na elastyczną konfigurację sterowaną kalendarzem i zdarzeniami (300 tys. zdarzeń eksploatacyjnych tygodniowo). Monitoruje długość trwania operacji oraz zgodność realizacji usług z planem przetwarzania. Dzięki TWS ogranicza się ingerencję operatora - operacje są uruchamiane bezzwłocznie po spełnieniu założonych warunków.

Dla siebie i innych

Oprócz elementów KSI, najbardziej widocznych na zewnątrz, bo nastawionych na obsługę klientów zewnętrznych, ZUS posiada też inne systemy informatyczne, wspomagające wewnętrzną działalność i obsługujące wewnętrzne potrzeby instytucji. Trzon stanowi zintegrowany system klasy ERP autorstwa firmy SAP. Do tej pory zostały wdrożone moduły dotyczące finansów i księgowości, kadr i płac oraz gospodarki materiałowej. W ramach systemu SAP działa również hurtownia danych. Do analiz ekonomicznych wykorzystywane są narzędzia Business Objects.

Business Objects stosowany jest też do przygotowywania statystyk, sprawozdań, raportów i analiz związanych z obsługą ubezpieczonych i płatników. Opracowania takie robione są zarówno na wewnętrzne potrzeby ZUS-u, jak i dla instytucji otoczenia, na przykład dla Ministerstwa Finansów czy NFZ. W ten sposób wykryte zostały na przykład ostatnio nieprawidłowości związane z wydawaniem zwolnień lekarskich. Analizy stosowane są również dla celów polityki społecznej czy planowania środków budżetowych.


TOP 200