Zdecydowanie naprzód

Rok 2012 to dla PGE Dystrybucja czas wdrażania projektów informatycznych, do których firma przygotowywała się w latach poprzednich. Będą one współpracować z wdrażanym od kilkunastu miesięcy systemem zdalnego odczytu AMI.

Zdecydowanie naprzód

Do najważniejszych z prowadzonych obecnie projektów należy wdrożenie centralnego systemu obsługi i rozliczeń klientów (CSORK), systemu zarządzania przebiegiem prac nad złożonym wnioskiem oraz reimplementacja systemu ERP.

"System CSORK, jako rozwiązanie centralne dla spółek PGE Obrót i PGE Dystrybucja, będzie wspierał działalność w obszarach biznesowo-funkcjonalnych każdej z nich. Podstawowe obszary dla PGE Obrót to obsługa umów i sprzedaży, zarządzanie płatnościami, windykacja i obsługa klienta. Z kolei dla PGE Dystrybucja to zarządzanie danymi i układami pomiarowymi, obsługa umów i sprzedaży, zarządzanie płatnościami, windykacja" - wylicza Robert Banach, dyrektor Departamentu Rozwoju PGE Dystrybucja. Zakończenie wdrażania projektu planowane jest na luty 2014 roku.

Oprócz CSORK ważnym elementem strategii informatycznej PGE jest także system Przyłączania Nowych Odbiorców (PNO). Poza sprawną realizacją procesu przyłączania odbiorców i źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej, ma on umożliwić jednoczesny pomiar efektywności działań oraz prowadzenie komunikacji z klientem za pośrednictwem portalu internetowego. PNO to także system zarządzania przebiegiem prac nad złożonym wnioskiem.

Istotna jest także baza danych PNO - przechowująca i udostępniająca dane klientów oraz informacje i dokumenty z prowadzonych i zakończonych postępowań. "Ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór dostawcy zostało unieważnione. Z końcem marca wpłynęła oferta od PGE Systemów na wdrożenie PNO. Potrzebne jest uruchomienie systemu w bieżącym roku" - mówi Robert Banach z PGE Dystrybucja.

Benficjentami programu reimplementacji systemu ERP mają być wszystkie spółki GK PGE. Realizowany przez PGE Systemy SA projekt ma na celu wdrożenie jednolitego w ramach grupy kapitałowej systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem - zakres funkcjonalny systemu obejmuje rachunkowość i logistykę, zarządzanie majątkiem sieciowym, zarządzanie kapitałem ludzkim (w tym tzw. miękki HR) oraz raportowanie danych, konsolidacja prawna i zarządcza, analizy biznesowe.

W ramach realizacji programu w I kwartale 2012 r. trwały postępowania zakupowe na wybór podwykonawców świadczących usługi wsparcia prac wdrożeniowych. Wkrótce rozpoczną się prace wdrożeniowe. W pierwszej kolejności obejmą one funkcje związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim (zostaną zakończone jeszcze w br.).

Zarządzanie i planowanie

W PGE szykuje się także centralizacja systemu SCADA dla Oddziału Warszawa. Będzie on wspomagał proces zarządzania sieciami elektroenergetycznymi, w szczególności dotyczy to zadań związanych z monitorowaniem i sterowaniem pracą sieci, tj. pracą stacji WN/SN (wysokiego i średniego napięcia). Podstawowe funkcjonalności dotyczą m.in.: wizualizacji sieci elektroenergetycznej w układzie ruchowym, wizualizacji stanów pracy urządzeń, analiz na podstawie dziennika zdarzeń związanych z pracą urządzeń i obiektów sieci, a także zdalnego sterowania odłącznikami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200