Zdecydowanie naprzód

System przeznaczony będzie głównie dla służb dyspozytorskich, zarówno dla szczebla rejonowego, jak i Centrali Oddziału Warszawa (OW). W zakresie monitorowania sieci system będzie również wspomagał pracę służb utrzymania sieci. Cały projekt dla Oddziału Warszawa zaplanowano na lata 2012-2014, przy czym instalacje produkcyjne systemu będą oddawane stopniowo do użytkowania w kolejnych kwartałach 2013 i 2014 roku dla poszczególnych Rejonów Energetycznych (RE).

Kolejna sprawa to wdrożenie systemu GIS do zarządzania i analizowania informacji posiadających geograficzne odwzorowanie. W październiku 2011 r. w PGE Dystrybucja powołany został zespół do opracowania koncepcji wdrożenia GIS. W I kw. 2012 r. zespół zakończył prace nad budową wymagań. "Obecnie trwają prace nad ujednoliceniem wypracowanego zakresu funkcjonalnego systemu z mapą procesów PGE Dystrybucja oraz przygotowaniem koncepcji realizacji projektu" - mówi Robert Banach.

Konkretne plany

A nowe projekty? PGE wskazuje m.in. na system wspierający zarządzanie flotą pojazdów w Oddziale Łódź-Teren czy System Wspierający Procesy Przetargowe (SWPP) w PGE Dystrybucja. Jego podstawowym celem jest wsparcie grupy w realizacji strategii w dziedzinie procesów zakupowych w takich obszarach jak wsparcie procesu negocjacji, opierając się na Systemie Aukcji Elektronicznych, rejestrowanie metryk umów, definiowanie i podział limitów wartościowych oraz przypisywanie poziomu ich wykorzystania, zwiększenie transparentności i kontroli procesu zakupowego, poprawa jakości monitorowania procesów zakupowych, centralizacja baz danych dotyczących realizowanych transakcji, wsparcie procesu monitorowania obrotów na umowach, zarządzanie dostępem do informacji, raportów, optymalizacja kosztów zarządzania procesem zakupowym w PGE.

"Wsparcie modelowania i dokumentowania procesów biznesowych w PGE Dystrybucja SA będzie realizowane za pomocą oprogramowania ARIS firmy IDS Sheer. Usługa przeznaczona jest w głównej mierze dla architektów biznesowych oraz właścicieli, analityków i uczestników procesów biznesowych" - mówi dyrektor Robert Banach.

Planowana jest także budowa sieci teleinformatycznej WAN. Połączy ona istniejące sieci lokalne wszystkich oddziałów PGE Dystrybucja i umożliwi wdrożenia ujednoliconych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, a także ograniczenie kosztów usług teleinformatycznych świadczonych przez operatorów zewnętrznych. Trwają przygotowania do tego projektu. Przewidywany termin ogłoszenia postępowania to koniec sierpnia 2012 r.

"Wdrażane systemy informatyczne umożliwią m.in. unifikację procesów biznesowych, zwiększą automatyzację procesów, zapewnią nowoczesne i efektywne wsparcie klienta zewnętrznego, co przełoży się na wyższą jakość świadczonych usług. Jednocześnie wdrożenia powodują ograniczenie kosztów rozwoju systemów informatycznych poprzez wykorzystanie efektu skali oraz synergii w grupie. Należy również zaznaczyć, że wdrażane systemy poprzez konsolidację i centralizację rozwiązań spowodują redukcję kosztów utrzymania systemów informatycznych" - podsumowuje Robert Banach.


TOP 200