Zdalne zarządzanie centrami danych

Nowa usługa IBM umożliwia outsourcing zarządzania centrami danych i rozliczenie tego zarządzania w oparciu o zakres obsługi, bez przenoszenia zasobów centrów danych i pracowników do usługodawcy.

Dotychczas, zlecając IBM zarządzanie z elastycznym rozliczaniem opartym na użytkowaniu, klient musiał przenieść do IBM odpowiednie zasoby i pracowników. Nowa usługa, o nazwie Strategic Outsourcing Flexibile Support Option, pozwoli nie tylko na odciążenie departamentów IT klienta od zadań związanych z zarządzaniem centrum danych, ale także ma usprawnić operowanie centrum danych.

Nowa usługa pozwala oddziałowi Global Service zdalnie zarządzać klientów używając Universal Management Infrastructure (UMI). UMI jest kombinacją systemów zarządzania, zarządzania konfiguracją i dystrybucji oprogramowania, architektury workflow i metodologii outsourcingowych.

Zobacz również:

Udostępnienie usługi dla klienta wykonuje się w czterech podstawowych krokach:

- krok pierwszy: IBM gruntownie ocenia centrum danych klienta, rozpoznając infrastrukturę i określając sposoby jej usprawnienia

- krok drugi: IBM przechodzi do konsolidowania i standaryzowania środowiska centrum danych w celu uproszczenia jego zarządzania

- krok trzeci: UMI, utworzona dwa lata temu i rozwinięta w roku ubiegłym, łączy centrum danych klienta z ośrodkiem zdalnego zarządzania IBM.

- i krok czwarty: IBM zapewnia ciągłe, w znacznej części zautomatyzowane, zdalne zarządzanie całym centrum danych klienta, lub jego częścią, obejmujące aplikacje, pamięci masowe, serwery i sieci.

Opłata zależy od zakresu zobowiązań i oparta jest na liczbie komponentów objętych takim zarządzaniem i stopniu wykorzystania usługi. Jest to przykład modelu „on demand”, w którym klient płaci za rzeczywiste korzystanie z usługi.

IBM przygotował Strategic Outsourcing Flexibile Support Option dla średnich i dużych firm.

Chociaż zdalne zarządzanie nie jest niczym nowym, to jednak nowością w podejściu IBM jest oferowanie zarządzania całym centrami danych, które mają różnorodne, heterogeniczne oprogramowanie i sprzęt. W większości przypadków, zdalne zarządzanie jest bardzie wąskie - obejmuje niektóre serwery w sieci i zazwyczaj wykonywane jest przez dostawców takich produktów. IBM oferuje zdalne zarządzanie środowiskiem centrów danych a nie indywidualnymi urządzeniami.


TOP 200