Zarządzanie pulpitem

W dziedzinie rozwoju komputerów wyliczyć można wiele kamieni milowych. Jedną z ostatnich jest technologia zdalnego dostępu do pulpitu.

Zarządzanie pulpitem

Dawniej jedyną dostępną formą zdalnego połączenia z komputerem był telnet - funkcjonujący w formie znakowej i mający wiele wynikających z tego faktu ograniczeń. Gdy zaistniała na rynku technologia zdalnego dostępu do pulpitu graficznego, umożliwiła bardziej wszechstronne i intuicyjne prowadzenie zdalnego zarządzania i pracy. Pierwszym takim protokołem był X-Window, znany także jako X11, utworzony w latach 80. Jaki jest wybór komercyjny dziś? Całkiem szeroki, z czego większość korzysta z protokołu ICA (Independent Computing Architecture), będącego własnością Citrixa, RDP rozwijanego przez Microsoft (Remote Desktop Protocol) lub RFB (Remote Framebuffer) opracowanego w 1998 r. przez Olivetti Research Laboratory. Początkowo szczegóły protokołu RDP były licencjonowane komercyjnie, lecz gdy Microsoft rozpoczął udostępnianie części patentów, RDP został włączony w Open Source Interoperability Initiative.

Wspomniane protokoły różnią się znacznie architekturą: RDP jest wbudowany we wszystkie edycje systemu Windows jako sterownik jądra, który przesyła szczegóły do klientów RDP w celu wyświetlenia. RFB tworzy warstwę "na szczycie" systemu i przesyła gotowe obrazy ekranu do programów klienckich niezależnie od systemu operacyjnego. ICA wywodzi się z kupionego i rozwiniętego przez Citrix fragmentu kodu źródłowego systemu Windows NT Server i jest to także sterownik jądra. RDP i ICA są zależne od systemu, a RFB operuje niezależnie od platformy. Podobnym protokołem do RDP czy ICA posługuje się oprogramowanie Jetro CockpIT.

W większości zastosowań dla sieci czy systemów heterogenicznych (wykorzystujących dwa lub więcej odrębnych systemów operacyjnych) sprawdzają się produkty bazujące na obu protokołach - przy wykorzystaniu RFB będzie to najprawdopodobniej jakaś odmiana Virtual Network Computing, najczęściej nazwana VNC (to zarówno nazwa linii produktów, jak i implementacji RFB). Jest wiele programów bazujących na VNC. Oto kilka z nich.

VNCScan Enterprise Network

Mając zarządzać wieloma zdalnymi komputerami potrzeba czegoś specjalnego, co ułatwi pracę: to może być właśnie VNCScan Enterprise Network firmy Bozteck Software. Program - oprócz zwykłego zarządzania przez połączenia VNC i RDP - umożliwia również przechwycenie obrazu pulpitu do pliku miniatur, wykonywanie skryptów na zdalnych maszynach, zdalne instalacje i aktualizacje komponentów serwera VNC, monitoring stanu połączeń VNC/RDP oraz zbieranie informacji o stanie i czasie działania. Interfejs programu umożliwia grupowanie zdalnych maszyn (przydatne przy dużej ilości komputerów) oraz zrzut podjętych działań do plików logu.


TOP 200