Zarządzanie obciążeniami

Zdolność do szybkiego rozpoznawania zmian i automatyczne uruchamianie wymaganych aplikacji i zasobów staje się podstawowym wymaganiem w nowych centrach danych.

Oprócz zwiększania efektywności przetwarzania, technologia ta pozwala na rozwiązanie problemu niedostatku krytycznych zasobów centrów danych, takich jak dostępna powierzchnia, wydajność systemu, chłodzenie i możliwości zasilania. Od dawna obowiązującą zasadą projektowania centrów danych jest unikanie niedoboru zasobów: osiągnięcie możliwości wysokiego nasycenia sprzętem przy minimalizacji zajmowanej powierzchni zawsze było podstawowym celem projektantów. W sposób naturalny prowadzi do konstruowania relatywnie skromnych "wymiarowo" centrów danych.

Określić cele

Jednak nawet te, budowane z nadmiarem szybko osiągają nasycenie w obliczu panujących powszechnie trendów - automatyzacji procesów biznesowych i wykorzystywaniu technologii webowych, prowadzących do średniego wzrostu liczby serwerów o 10%; konsolidacji centrów danych i centralizacji zasobów w celu obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia bezpieczeństwa; wzrostu zapotrzebowania na systemy chłodzenia i zasilania dla coraz większej liczby serwerów. I przy tym wszystkim rosnące ceny energii elektrycznej.

W konsekwencji, wiele organizacji stara się budować nowe centra danych wykorzystując postępy w różnych obszarach, takich jak lepsze techniki pomiarów i monitorowania, nowoczesne zasady projektowania i nowoczesne systemy chłodzenia i zasilania. Trudnością jest jednak to, że dla niektórych firm problemy kosztów i ograniczeń centrów danych już teraz są krytyczne. Nie mają one po prostu ani miejsca w serwerowniach, ani wolnych mocy zasilania i chłodzenia.

Dla takich organizacji implementowanie strategii realizowanej w ciągu roku do trzech jest niewystarczające. Potrzebują one szybkich, niekosztownych rozwiązań, które zapewnią znaczące usprawnienia i będą mogły być zastosowane także w projektowanych centrach danych. Takim rozwiązaniem może być dynamiczne zarządzanie obciążeniami.

Celem zarządzania dynamicznego jest ograniczanie liczby największych konsumentów powierzchni, zasilania i chłodzenia - serwerów. Pomysl polega na unikaniu potrzeby wydzielania dedykowanego sprzętu dla nieregularnych i rzadkich obciążeń aplikacyjnych. Cztery elementy niezbędne do realizacji dynamicznego zarządzania obciążeniami to: wirtualizacja serwerów, monitorowanie obciążeń, zdolność "aranżacji" oraz dystrybucja obciążeń.

Wirtualizacja, monitorowanie, aranżacja...

Powszechnie uważa się, że technologia wirtualizacji serwerów może być użyta do zmniejszania liczby serwerów potrzebnych w organizacji. Możliwość hostowania różnych obciążeń na pojedynczym serwerze pozwala na uniknięcie sytuacji, w której 80% serwerów pracuje z niewielkim obciążeniem, a ich wykorzystanie często waha się od 5 do 30%. Inną cechą wirtualizacji jest to, że wprowadza ona pewien poziom abstrakcji między aplikacjami, systemem operacyjnym i sprzętem, na którym pracuje. Innymi słowy, obciążenia mogą być uruchamiane bez zależności od różnych elementów systemowych, takich jak wersja BIOS-a, sterowniki czy systemy operacyjne. Jest to o tyle ważne, że bez takiego poziomu abstrakcji implementacja dynamicznego zarządzania obciążeniami mogłaby być bardzo złożona, a co najmniej ograniczona.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200