Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją jest procesem identyfikacji i ustawiania parametrów pracy zasobów sieci. Ma ono służyć optymalizacji i zapewnieniu odpowiedniej jakości usług użytkownikom sieci. Zagadnienia te, do niedawna interesujące głównie ISP, zaczynają nabierać coraz większego znaczenia w rozbudowanych sieciach przedsiębiorstw, zwłaszcza w sytuacjach, gdy po załamaniu sieci zachodzi konieczność odtworzenia jej zdolności działania.

Zarządzanie konfiguracją jest procesem identyfikacji i ustawiania parametrów pracy zasobów sieci. Ma ono służyć optymalizacji i zapewnieniu odpowiedniej jakości usług użytkownikom sieci. Zagadnienia te, do niedawna interesujące głównie ISP, zaczynają nabierać coraz większego znaczenia w rozbudowanych sieciach przedsiębiorstw, zwłaszcza w sytuacjach, gdy po załamaniu sieci zachodzi konieczność odtworzenia jej zdolności działania.

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zdają się na sieci komputerowe i urządzenia, a te stają się kluczowymi komponentami ich infrastruktury. Są one używane nie tylko dla dostarczania istotnych z punktu widzenia organizacji aplikacji, ale także usług dla klientów i partnerów biznesowych firmy. Utrzymanie takiej infrastruktury na poziomie spełniającym wymagania niezawodnościowe, bezpieczeństwa i wydajności wymaga zarządzania zintegrowanego. Jednym z kluczowych elementów takiego zarządzania jest kontrola danych konfiguracyjnych w zasobach pochodzących od różnych dostawców.

Nowa dziedzina zwana "zarządzaniem konfiguracją" obejmuje setki tysięcy ustawień konfiguracyjnych istniejących w typowych sieciach przedsiębiorstw.

Zarządzanie konfiguracją można stosować do każdej warstwy modelu OSI. Może być ono stosowane zarówno do warstwy fizycznej sieci, która łączy zasoby komputerowe, jak i do warstwy aplikacyjnej, która dostarcza danych w sieci. Może być ona także rozciągnięta na zarządzanie ochroną środowiska sieciowego - np. pod postacią specyficznych zmian w tabelach rutingu urządzeń sieciowych.

Zarządzanie konfiguracją w środowisku dostawcy usług internetowych może wymagać wielu narzędzi i procesów manualnych stosowanych w przepływach logicznych, zapewniających usługi dla klientów.

W sieci przedsiębiorstwa sprawy te są trochę prostsze, ale jednocześnie mniej precyzyjnie zdefiniowane. Chociaż zarządzanie konfiguracją może wpływać na wiele funkcji, w przypadku przedsiębiorstwa skupia się obecnie przede wszystkim na sieci. Może to być proste zarządzanie przepływem zadań automatyzujących różnorodne procesy wymagane do wykonania zmian konfiguracyjnych. Mogą to być też bardzo złożone motory automatyzacji, zapewniające graficzny interfejs użytkownika, obsługujący proces konfigurowania w sieciach heterogenicznych.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu dyspozycyjności sieci większość firm ustala standardowe konfiguracje dla swoich serwerów i stacji roboczych, ale wraz z rozwojem sieci i usług konfiguracje te nieuchronnie zaczynają się zmieniać.

Niektóre modyfikacje są planowane - są to uaktualnienia sterowników i zmiany w polityce bezpieczeństwa. Wiele zmian nie ma jednak planowego charakteru - szybkie dostosowania konfiguracji, wykonywane przez administratora w celu obejścia pojawiających się problemów. Zarządzanie konfiguracją obejmuje wprowadzanie konfiguracyjnych standardów oraz monitorowanie zmian. Dysponując centralnym dostępem do takich krytycznych informacji, można uzyskać pełną kontrolę nad własną siecią.

Zadania podstawowe

Zarządzanie konfiguracją może oznaczać różne rzeczy w zależności od tego, czy mówimy o usługach, sieciach, czy o urządzeniach tworzących sieć. Ogólnie rzecz biorąc, funkcje zarządzania konfiguracją pozwalają uzyskać odpowiedź na kilka istotnych pytań:

  • Jaka jest bieżąca konfiguracja urządzeń w sieci? Podstawowym zadaniem każdego systemu konfiguracyjnego jest "nauczenie się" tego, jakimi urządzeniami i usługami w sieci zarządza. Jest to warunek wstępny do określenia, czy urządzenie i usługa zostały skonfigurowane poprawnie.

  • Czy konfiguracja jednego lub więcej urządzeń w sieci zmieniła się w określonym czasie? Błędy konfiguracyjne są powszechną przyczyną uszkodzeń sieci i usług. Wiedza o tym, kiedy konfiguracja sieci i urządzeń zmieniła się, może w znacznym stopniu pomóc w identyfikacji i usunięciu uszkodzenia.

  • Jak zmieniła się konfiguracja? Odpowiednie porównanie zmian konfiguracyjnych może pomóc w określeniu, czy bieżąca konfiguracja zmieniła się niedawno i czy odpowiada ona wymaganiom konfiguracyjnym.

  • Czy obecna konfiguracja jest odpowiednia dla poszczególnych urządzeń? Te operacje konfiguracyjne dotyczą zarządzania pojedynczym urządzeniem na bardzo podstawowym poziomie. Bardziej złożone oprogramowanie konfiguracyjne może korelować ustawienia konfiguracyjne w poszczególnych urządzeniach, które współpracują ze sobą przy zapewnianiu usług.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200