Zarządzanie i monitorowanie systemów zasilania i chłodzenia.

Ograniczanie ryzyka powstania awarii

Zakłócenia zasilania i zbyt wysoka temperatura są przykładami zdarzeń, które – jeżeli w odpowiednim czasie nie zostaną pojęte żadne działania zaradcze – mają bezpośredni wpływ na dostępność całego systemu teleinformatycznego. Uzyskane w odpowiednim czasie informacje są więc krytycznym czynnikiem wpływającym na nieprzerwane działanie systemu teleinformatycznego, pozwalają bowiem podejmować proaktywne działania jeszcze przed wystąpieniem uszkodzenia lub awarii sprzętu. W związku ze wzrostem gęstości upakowania urządzeń teleinformatycznych oraz panującym trendem zwiększania dopuszczalnej temperatury rosną wymagania monitorowania i zdalnego sterowania urządzeniami. Monitorowanie parametrów środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność, jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy do chłodzenia stosowany jest typowy system klimatyzacyjny tzw. komfortu. Przy wysokich temperaturach zewnętrznych wydajność klimatyzacji może okazać się niewystarczająca, a wilgotność będzie zbyt niska, co grozi awarią. Zbyt wysoka wilgotność może z kolei powodować korozję, a w połączeniu z niską temperaturą być przyczyną skraplania się pary i w wyniku tego przebić. Nie powinno się również zapominać o okresowym kontrolowaniu układów chłodzenia, pozwalającym na jak najwcześniejsze wykrycie problemów, jak np. nieszczelność instalacji chłodniczej.

Zintegrowane zarządzanie infrastrukturą (integracja z systemami BMS i EMS)

Zintegrowane zarządzanie infrastrukturą (integracja z systemami BMS i EMS)

Skuteczne narzędzia do analizy parametrów zasilania i środowiska zapobiegają występowaniu zakłóceń, wskazując na źródła potencjalnych problemów i awarii. Dzięki automatycznej akwizycji danych z wielu czujników znajdujących się w różnych obszarach infrastruktury, w bazie danych można dokonywać analiz dotyczących bieżącego stanu systemu i przedstawić administratorowi rekomendacje do ewentualnych działań predykcyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii, zwiększenie wydajności oraz służyć poprawie procesu planowania. Duża liczba rozmaitych informacji (parametry zasilania, środowiska i stany alarmowe z systemów zarządzania budynkiem i przedsiębiorstwem itd.), jakie są dostępne, wymusza stworzenie odpowiednich algorytmów, które będą je w stanie filtrować i wyświetlać zgodnie z wymaganiami administratora systemu IT. Przy monitorowaniu ryzyka wystąpienia awarii system powinien przeprowadzać analizy danych pomiarowych w referencji do danych historycznych zapisanych w bazie. Dzięki takim działaniom możliwa jest np. identyfikacja problemów związanych z uszkodzeniami baterii w systemach UPS, pozwalająca zredukować ryzyko awarii oraz zoptymalizować (wydłużyć) cykl ich wymiany. Innym przykładem może być wyznaczenie punktów o podwyższonej temperaturze w szafach. Dzięki monitorowaniu poszczególnych obwodów i możliwości uzyskania przez administratorów informacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii uzyskuje się możliwość podjęcia działań proaktywnych, mających zapobiec ewentualnym przestojom. Istotnym aspektem związanym z bezpieczeństwem zasilania jest monitorowanie poziomu (prądu) obciążenia grupy bądź pojedynczego urządzenia. Aktywne zarządzanie poszczególnymi elementami odbiorczymi w istotnym stopniu wpływa na zwiększenie dostępności, pozwala bowiem stwierdzić, czy urządzenia teleinformatyczne pracują prawidłowo oraz czy nie występują przeciążenia sieci zasilającej. Dzięki mechanizmom pozwalającym na zdalne wyłączanie lub włączanie pojedynczych urządzeń teleinformatycznych można zoptymalizować (wydłużyć) czas pracy systemu informatycznego w przypadku zaniku zasilania (praca UPS-a z baterii), wyłączając zbędny lub mniej ważny sprzęt.

Wpływ zarządzania na efektywność energetyczną

Koszty energii stanowią jedną z największych pozycji kosztów utrzymania centrum przetwarzania danych, dlatego każda metoda ich obniżenia jest bardzo pożądana. Automatyczne zbieranie i analiza danych z zasilaczy UPS i systemów dystrybucji zasilania (PDU Power Distribution Unit) może znacząco wspierać działania, mające na celu zmniejszenie zużycia energii, i tym samym wpływać na zwiększenie efektywności energetycznej (PUE) serwerowni. Dzięki monitorowaniu zużycia energii poszczególnych obwodów i zdalnemu zarządzaniu można ograniczać jej pobór do niezbędnego minimum. Wykorzystując dane z zasilaczy UPS system monitorowania może śledzić ich moc wyjściową, dokonując odpowiednich zmian konfiguracji, a nawet inicjować wyłączanie niewykorzystywanych urządzeń. Poprzez monitorowanie i zarządzanie układami dystrybucji zasilania PDU uzyskuje się możliwość efektywniejszego obciążenia zasilaczy, dynamicznego zarządzania odbiornikami i systemami chłodzenia. Montując czujniki natężenia prądu oraz temperatury w szafach można uzyskać bardzo dokładny obraz zużycia energii zainstalowanych urządzeń oraz stopień chłodzenia. Dokładna kontrola przepływu powietrza i temperatury w szafie pozwala zoptymalizować wydajność chłodzenia np. poprzez regulację prędkości obrotowej wentylatorów do aktualnych potrzeb. Możliwość zautomatyzowania zbierania danych, ich konsolidacji, a następnie analizy dotyczącej efektywności ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji energetycznej centrum danych. Centra danych, w których stosowane są rozwiązania zapewniające możliwość monitorowania infrastruktury fizycznej, osiągają znacznie wyższe parametry efektywności i wydajności.


TOP 200