Zarządzanie i monitorowanie systemów zasilania i chłodzenia.

Wirtualizacja a zarządzanie systemami zasilania i chłodzenia

Wirtualizacja redukuje liczbę użytkowanych serwerów w centrum danych lub serwerowni, zwiększając jednocześnie poziom złożoności zarządzania zarówno nimi, jak i pozostałą infrastrukturą. Aby zwiększyć korzyści płynące z wirtualizacji, należy zapewnić komunikację i współpracę systemów infrastruktury fizycznej z systemem teleinformatycznym. Wszystkie zasoby, w tym systemy zasilania i chłodzenia, powinny być monitorowane, koordynowane i zarządzane przez zintegrowany system centralny. Oprogramowanie zarządzające systemami zasilania i chłodzenia winno współpracować z systemami zarządzania maszynami wirtualnymi, takimi jak np. VMware VCenter, Microsoft SCVMM i XenCenter, integrując z nimi funkcje zarządzania zasilaniem i chłodzeniem. Dzięki takiej funkcjonalności wszystkie zasilacze UPS i jednostki dystrybucji mocy PDU, będące w sieci wirtualnej, mogą być monitorowane przy użyciu jednej aplikacji, w której będą również dostępne informacje o fizycznym serwerze sieciowym i systemach pamięci. W przypadku lokalnej awarii zasilania, aplikacja powinna umożliwiać wyzwalanie migracji maszyn wirtualnych na inny fizyczny serwer lub do innego obiektu. Jako element wykonawczy do zarządzania mocą stosuje się najczęściej statyczne bądź elektromechaniczne przełączniki zasilania, pozwalające na zdalne wyłączanie lub załączanie pojedynczych urządzeń teleinformatycznych. Stosowanie przełączników zasilania pozwala również na zwiększenie dostępności systemu IT np. poprzez zminimalizowanie obszaru potencjalnych awarii do pojedynczych szaf. Stosując je, można również zwiększyć sprawność energetyczną systemu teleinformatycznego, na przykład poprzez wyłączanie niewykorzystywanych w danym momencie urządzeń.


TOP 200