Zajmowanie pola

Co drugi projekt realizowany w Polsce przez SAP obejmuje wdrożenie rozwiązań typu business intelligence, zawartych w pakiecie mySAP.com. Popularności narzędzi analitycznych i raportujących SAP sprzyjają m.in. pozycja rynkowa firmy i polityka licencyjna.

Co drugi projekt realizowany w Polsce przez SAP obejmuje wdrożenie rozwiązań typu business intelligence, zawartych w pakiecie mySAP.com. Popularności narzędzi analitycznych i raportujących SAP sprzyjają m.in. pozycja rynkowa firmy i polityka licencyjna.

Zajmowanie pola

SAP SEM - strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

SAP, firma nierozłącznie kojarzona z systemami ERP, odgrywa coraz większą rolę na rynku narzędzi analitycznych. "Wyjście przez SAP z taką ofertą było nieuniknione. To krok w dobrym kierunku" - mówi Piotr Zemło, dyrektor ds. informatyki w Nestle Polska. "Nowe rozwiązania uzupełniają dotychczasową ofertę SAP, w której narzędzia do raportowania nie były zadowalające" - dodaje Krzysztof Ptak, dyrektor ds. informatyki w Sanitec Koło.

Jak SAP z SAP-em

W skład rozwiązań mySAP.com w obszarze business intelligence wchodzą moduły, służące do tworzenia korporacyjnych por-tali (Enterprise Portals), zarządzania wiedzą (Knowledge Ma-nagement), hurtownia danych (Business Warehouse) oraz najważniejszy Strategic Enterprise Management (SEM), będący narzędziem do wykorzystania we wszystkich etapach strategicznego zarządzania dużym przedsiębiorstwem. SEM jest aplikacją analityczną, opartą na hurtowni danych, określaną w nomenklaturze producenta jako hurtownia biznesowa.

Teoretycznie SAP SEM może być samodzielnym produktem, który można instalować niezależnie od systemu ERP. W praktyce jednak instalowanie i konfigurowanie są nieporównywalnie łatwiejsze, gdy stosuje się rozwiązania tego samego dostawcy. Dla systemu R/3 dostępny jest schemat repozytorium wiedzy gospodarczej, odwzorowany w Business Warehouse. Zawiera on wstępnie zdefiniowane struktury danych, dotyczących podstawowych procesów gospodarczych, w tym definicje raportów wykorzystywane do ogólnej sprawozdawczości. Obejmuje także podstawowe wskaźniki na temat kondycji różnych obszarów działania przedsiębiorstwa.

SEM w dużej mierze opiera się na metodzie Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard), polegającej na przełożeniu strategii organizacji na jej cele operacyjne, wyznaczane pracownikom wszystkich szczebli. Umożliwia wdrożenie takich procesów zarządzania, jak planowanie strategiczne i symulacja czy monitorowanie efektywności poszczególnych procesów.

SEM obsługuje różne modele konsolidacji danych w dużym przedsiębiorstwie. Ma rozbudowany moduł dostępu do zagregowanych zbiorów informacji dla właścicieli przedsiębiorstwa. To rozwiązanie przygotowano z myślą o obecności firmy na rynkach kapitałowych i potrzebie przygotowywania pod tym kątem zbiorczej informacji zarządczej i analizy rynku finansowego.

Atutem SEM jest obsługa budżetowania. Budżetowanie zazwyczaj jest długotrwałym procesem przebiegającym według interacyjnej procedury: po określeniu celów strategicznych, zarząd firmy projektuje budżet przedsiębiorstwa, następnie wyniki te są rozprowadzane do niższych szczebli zarządzania w firmie. Następnie dane wędrują ponownie do góry, często z prośbami o korekty. Ten proces wędrówki danych trwa, aż zostanie ustalony budżet, który na ogół dość szybko okazuje się jedynie niezupełnie przystającą do rzeczywistości prognozą. Z uwagi na ogromne trudności w ustaleniu ostatecznej wersji budżetu elastyczność nie jest możliwa do osiągnięcia w tradycyjnym podejściu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200