Zabezpiecz firmę przed awarią z DRaaS w Netii

Usługi Disaster Recovery as a Service (DRaaS) odgrywają kluczową rolę w ochronie organizacji przed różnorodnymi zagrożeniami – zarówno naturalnymi, jak i spowodowanymi przez człowieka. Poprzez zastosowanie strategii zarządzania ciągłością działania oraz planów odzyskiwania po awarii (Distaster Recovery Plan), DRaaS minimalizuje ryzyko utraty danych i przestoju w działalności.

Foto: Conny Schneider / unsplash

Zautomatyzowane i regularne kopie zapasowe danych są jednym z kluczowych elementów ochrony, jaką oferuje DRaaS. Umożliwiają szybkie przywrócenie działania sytemów w przypadku awarii, ataku hakerskiego czy uszkodzenia sprzętu. Dzięki temu przedsiębiorstwa są lepiej przygotowane na różne sytuacje awaryjne. Replikacja danych pomiędzy różnymi lokalizacjami geograficznymi to kolejny istotny aspekt ochrony DRaaS. Adam Kowalczyk, starszy kierownik produktu ds. chmury w Netii, tłumaczy, że w przypadku DRaaS zapewniamy sobie szeroką ochronę: "DRaaS nie tylko chroni dane w innej lokalizacji, zapewnia również środowisko do odtworzenia systemów w trakcie dowolnej awarii podstawowego Data Center”.

Szybki powrót z awarii

W przypadku awarii systemów lub uszkodzeń infrastruktury rozwiązania DRaaS pozwalają na szybkie przywrócenie usług i aplikacji poprzez wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej. Elastyczność i skalowalność oferowane przez DRaaS umożliwiają organizacjom dostosowanie wielkości środowiska zapasowego do swoich potrzeb oraz minimalizację kosztów jego utrzymania poprzez oszczędność w korzystaniu z zasobów, które nie są używane przy bezawaryjnej pracy środowiska podstawowego.

"Zarówno backup, jak i DRaaS to składowe Business Continuity Planu i Distaster Recovery Planu" — mówi Michał Odziemczyk, architekt rozwiązań chmurowych i centrów danych w Netii. "DRaaS zapewnia niezbędną ciągłość działania dla biznesu" — dodaje.

Bezpieczeństwo danych to kluczowy element ochrony w obecnych czasach, a usługi DRaaS zapewniają ich najwyższy poziom. Dostawcy stosują różne warstwy zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych w transmisji i przechowywaniu, kontrola dostępu oraz monitorowanie i wykrywanie zagrożeń. Dzięki temu organizacje są lepiej chronione przed cyberatakami i innymi zagrożeniami.

Usługi DRaaS umożliwiają również regularne testowanie planów odzyskiwania po awarii, co pozwala na ocenę skuteczności procedur i szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian. Monitorowanie ciągłe zapewnia także śledzenie potencjalnych zagrożeń i szybką reakcję na incydenty.

Współpraca z dostawcą DRaaS często obejmuje wsparcie techniczne oraz konsultacje związane z planowaniem, implementacją i zarządzaniem strategiami odzyskiwania po awarii. Korzystanie z takiego wsparcia pomaga organizacjom w odpowiednim przygotowaniu się na różne scenariusze zagrożeń.

"Netia zapewnia klientom nowy i wydajny sprzęt. Jeśli klienta spotka nieplanowana awaria, w ciągu kilku minut ma dostęp do odpowiedniej infrastruktury" — zauważa Kamil Matosek, koordynator rozwoju i utrzymania ICT w cloud team w firmie Netia. I dodaje: "Dane są de facto cały czas dostępne i to klient decyduje, czy w wypadku awarii chce je przywrócić np. sprzed ostatnich 15 minut".

Bezpieczne środowisko dla rozwoju

RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective) to kluczowe wskaźniki stosowane w usługach DRaaS oraz w zarządzaniu ciągłością działania. Obejmują czas potrzebny na przywrócenie usług oraz poziom akceptowalnej utraty danych w przypadku awarii.

RTO (Recovery Time Objective) odnosi się do maksymalnego, dopuszczalnego czasu, jaki może upłynąć od momentu wystąpienia awarii do momentu, w którym systemy i aplikacje zostają przywrócone do stanu funkcjonalnego. Określa jak szybko organizacja musi być w stanie odzyskać swoją działalność po awarii, zanim negatywne skutki, takie jak straty finansowe czy utrata reputacji, staną się nieakceptowalne.

RPO (Recovery Point Objective) określa zaś maksymalną ilość danych, które mogą zostać utracone w wyniku awarii, zanim negatywne konsekwencje dla organizacji staną się nieakceptowalne. Innymi słowy, RPO definiuje okres czasu, jaki może upłynąć między ostatnią kopią zapasową danych a momentem wystąpienia awarii. W praktyce RPO determinuje częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, aby minimalizować ryzyko utraty istotnych danych.

Przedsiębiorstwa muszą zdefiniować swoje wymagania dotyczące RTO i RPO na podstawie własnych potrzeb wobec systemów i usług, oraz potencjalnych konsekwencji awarii. Następnie plany odzyskiwania po awarii są projektowane i wdrażane, aby spełniać te wymagania, co pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem i ochronę działalności. Netia jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom.

Elastyczny model płatności

Co istotne, w przypadku DRaaS płacimy za storage, replikację maszyn wirtualnych i rezerwację zasobów. Dopiero w momencie wystąpienia awarii dochodzą opłaty - naliczane w trybie godzinowym - za wykorzystaną moc obliczeniową. Netia zapewnia elastyczne podejście, które pozwala na oszczędności wynikające z braku potrzeby ponoszenia pełnego kosztu budowy i utrzymania środowiska zapasowego.

Warto już teraz zainteresować się usługami DRaaS w Netii, aby w sposób bezpieczny rozwijać własny biznes – bez obawy, że w razie awarii mogłoby dojść do poważnych konsekwencji finansowych.

Zabezpiecz firmę przed awarią z DRaaS w Netii

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]