Z informatyką za pan brat

Zachęty dla najlepszych

Z informatyką za pan brat

prof. Tadeusz Pomianek - rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

WSIiZ już przed kilkoma laty wprowadziła elektroniczne karty identyfikacyjne dla studentów i pracowników. Początkowo były one używane na wewnętrzne potrzeby uczelni. Teraz, gdy już prawo na to zezwala, stanowią pełnoprawne legitymacje studenckie.

Karty chipowe, którymi dysponuje każdy student i pracownik szkoły, służą m.in. do identyfikacji przy pobieraniu spersonalizowanych informacji z systemu przez kioski informacyjne, jako karty pracy i dostępu do pomieszczeń lub urządzeń, jako karta stołówkowa i biblioteczna oraz elektroniczna portmonetka. Wkrótce mogą być też wykorzystywane jako bilet komunikacji miejskiej.

Zdaniem Lucjana Hajdera, w elektronicznych legitymacjach studenckich, wyposażonych w chipy z możliwością stosowania podpisu elektronicznego, tkwi jeszcze duży potencjał zastosowań. Ich pełne wykorzystanie będzie jednak zależało nie tylko od samej uczelni. "Ten przykład bardzo wyraźnie pokazuje, jak sukcesy w informatyzacji zależą w dużej mierze od sytuacji w otoczeniu, w całym środowisku" - mówi Lucjan Hajder. Kolejarze czy kontrolerzy wielu zakładów komunikacyjnych nie mają jeszcze możliwości sprawdzenia zapisów na karcie. Stąd też, mimo że ważność legitymacji jest potwierdzona podpisem elektronicznym na chipie, na kartę naklejany jest jeszcze dodatkowo znaczek z hologramem zawierający wydrukowaną datę ważności.

Sytuacja na rzeszowskiej uczelni pokazuje też, jak bardzo od tego co się dzieje w otoczeniu, może już niebawem zależeć też przyszłość polskiej informatyki. Z roku na rok szkoła boryka się z coraz większymi trudnościami przy naborze kandydatów na studia informatyczne. Jest coraz mniej kandydatów na te kierunki, gdzie wymagana jest matematyka. "Jak tak dalej pójdzie, to nasz kraj będzie miał problemy ze specjalistami od budowania i rozwoju systemów informatycznych" - mówi prof. Tadeusz Pomianek. Jego zdaniem, na taki stan rzeczy wpływa wiele czynników, w tym m.in. perturbacje z matematyką na maturze. Apeluje, by środowisko informatyczne w Polsce włączyło się w działania wspierające młodych ludzi w studiowaniu informatyki, czy szerzej - kierunków inżynieryjnych.

Sama szkoła wprowadziła system zachęt do studiowania informatyki przez młodzież uzdolnioną w dziedzinie przedmiotów ścisłych. Każdy, kto zda na określonym poziomie specjalne testy, może studiować za darmo. Na razie najlepsze wyniki osiąga zdecydowanie więcej kandydatów z sąsiedniej Ukrainy niż z Polski.

Systemy stosowane w Kolporterze

Podstawowe aplikacje: zintegrowane systemy do wspomagania zarządzania uczelnią UCZELNIA XP i PROMIS S4; System Informowania Kierownictwa (SIK); system distance learning WBT SERVER + WBT Express; system biblioteczny PROLIB

Platforma sprzętowa: uczelnia posiada łącznie ponad 1300 komputerów, w tym 42 serwery firm Sun (Sun Fire 480, Sun Fire 280, Sun Fire 240), HP (system Blade, LH 3000) i Optimus. Pozostałe komputery to stacje robocze klasy PC. Platformy systemowe: Sun Solaris 10.0, Linux (Debian, Slackware, Red Hat), Windows XP i Windows 2003 Advanced Server R2

Platforma bazodanowa: Oracle

Sieć i telekomunikacja: infrastruktura sieciowa oparta o urządzenia Cisco (siedem węzłów sieciowych, rdzeń sieci wykonany w technologii Gigabit Ethernet); sieć bezprzewodowa; telefonia IP; cztery łącza internetowe o łącznej przepustowości 180 Mb/s


TOP 200