Wyzwania finansowego CIO

Finansowi i bankowi CIO spotkali się podczas premiery kolejnego wydawnictwa z serii Korona IT, które poświęcone było ich zawodowym wyzwaniom. Spotkanie dało wyjątkową okazję do dyskusji w rzadko spotykanym, doborowym gronie CIO z czołowych polskich firm i instytucji sektora finansowego.

Ważnym przyczynkiem do dyskusji stanowiły m.in. dane które zawiera Korona IT. Finanse i bankowość. CIO, którzy reprezentują przedstawione w naszym wydawnictwie firmy w na znaczne redukcje budżetów IT inwestycyjnych (39%) i utrzymaniowych (22%). Należy także spodziewać się ograniczenia skali outsourcingu (36%) oraz ograniczania liczby dostawców (aż trzy czwarte ankietowanych zapowiada takie działania w najbliższym czasie). Redukcje nie ominą także zasobów ludzkich IT: należy się ich spodziewać w 1/3 badanych podmiotów. Warto podkreślić unikalny charakter wyłonionych w ten sposób generalnych i zarazem bardzo wyraźnych trendów w polskim ICT, uzyskane w badaniu wyniki odnoszą się do polskiego rynku, nie są propagacją wyników światowych czy regionalnych i pochodzą z najlepszego źródła: od samych CIO.

Wyzwania finansowego CIO

W dalszej części o uwarunkowaniach konkurencyjnych, biznesowych i regulacyjnych na rynku finansowym oraz konsekwencjach dla IT mówił dr Aleksander Poniewierski, Lider Doradztwa IT na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Ernst & Young, która była partnerem wydawnictwa Korony IT. Finanse i bankowość. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wyjątkowo duży czynnik niepewności, którego doświadcza branża finansowa w Polsce ze względu na sytuację w gospodarce światowej i w Europie. Uwarunkowania konkurencyjne mogą pod wpływem decyzji politycznych i makroekonomicznych oraz regulacyjnych, zdecydować o nagłej i gruntownej zmianie priorytetów i celów strategicznych banków działających w Polsce. Tym samym przed koniecznością zmiany celów i dopasowaniem do biznesu stanie IT. Porządki w obszarze danych i architektury, a więc wewnętrzny aspekt IT, oraz wsparcie obsługi sprzedażowej klienta i wsparcie wzrostu biznesu - cele, wyzwanie z listy zakreślonej dla finansowego IT jeszcze w 2007 r. przez Ernst &Young - są zdaniem Aleksandra Poniewierskiego szczególnie aktualne w naszych, polskich uwarunkowaniach dnia dzisiejszego.

Zobacz również:

Wyzwania finansowego CIO

Piotr Kalbarczyk - Pioneer Pekao, Grażyna Musiatowicz-Podbiał - Meritum Bank

Dyskusja z udziałem przedstawicieli ponad 25 czołowych polskich firm i instytucji finansowych: banków, ubezpieczalni i instytucji toczyła się wokół kilku wyraźnie zarysowanych punktów, stanowiących wyzwanie dla CIO:

- kwestii ładu korporacyjnego, z którym związane są zagadnienia architektury korporacyjnej, jej spójności z wymiarem biznesowym, klienckim i wsparciem; podejściem do założeń architektonicznych, dopuszczalnym poziomem elastyczności i długofalowym charakterem kreowanych założeń, poczuciem odpowiedzialności za dostarczone ramy działalności podmiotu finansowego;

Wyzwania finansowego CIO
Wyzwania finansowego CIO

na pierwszym planie: Adam Grzebieluch, BOŚ

- problemu pokolenia Y w bankowym IT, czyli zupełnie nowego profilu pracowników działów podległych CIO; wyzwania przed którymi stoją także mają nowy dla ICT charakter, jednak, co podkreślano w dyskusji - przedstawiciele nowego pokolenia w IT stanowią poważny orzech do zgryzienia, nie są przygotowani ani co gorsza - często zmotywowani - do pracy w trybie, który jest pożądany dla realizacji celów; zdaniem niektórych uczestników dyskusji, z demograficznymi uwarunkowaniami i standardami edukacji nie sposób walczyć i to środowisko pracy w IT będzie się musiało dostosować do potrzeb reprezentantów pokolenia Y, a nie na odwrót - ostatecznie to oni lepiej będą rozumieli klientów IT i Banku;

Wyzwania finansowego CIO

Joanna Szafarczyk - BNP Paribas, Jarosław Hermann - AXA Polska

Wyzwania finansowego CIO

- innowacyjność i modele zachęcania pracowników IT oraz pracowników i menedżmentu, z którym IT współpracuje w organizacji do innowacyjnego pobudzenia w oparciu o możliwości technologiczne; swoje doświadczenia przedstawiło wielu przedstawicieli banków, wyraźnie widać było, że sukcesy w tym istotnym, wręcz kluczowym dla powodzenia biznesowego i konkurencyjnego wyróżnienia się firmy elemencie można odnosić i dotyczy to nie tylko mniejszych, zwinnych banków, ale i organizacji bardziej rozległych; nadal jednak wiele jest do osiągnięcia.


TOP 200