Wyniki i relacja z badania AudIT 2012: pracodawcy z największą liczbą entuzjastów

Trzy firmy odebrały statuetki najlepszych miejsc pracy IT w Polsce w 2012 r. Pracownicy tych firm to entuzjaści - lojalni, wierzący w sukces firmy, zadowoleni z warunków pracy.

Wyniki i relacja z badania AudIT 2012: pracodawcy z największą liczbą entuzjastów

Na zdjęciu od lewej: Joanna Kucharska, dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii Sp. z o.o.; Daniel Habrat, wiceprezes, dyrektor Global Infrastructure Outsourcing Capgemini na region Europy Środkowo- Wschodniej; Bogumiła Witan, dyrektor ds. szkoleń i rozwoju kadr w UPC Polska.

Zakończyła się I edycja badania Computerworld "AudIT - najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2012". Przeprowadzone zostało ono przy współpracy z TNS Polska i Uglik Reaserch&Consulting. Wynikiem całego badania było wyłonienie trzech firm, które uzyskały najlepsze wyniki i tym samym otrzymały tytuł "Najlepszego miejsca pracy IT w Polsce". Zostały nimi: Capgemini Polska, Sii oraz UPC Polska.

Postawmy na ludzi

"Jest wiele dróg wzrostu biznesu. Firma może postawić na wprowadzenie nowych produktów i usług, czy wejście na nowe rynki. Te metody mają jednak ograniczenia. Drogą wzrostu, która nie ma ograniczeń są ludzie. Dlatego zwracam uwagę, że tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji sprzyja osiąganiu wzrostu, ale wzrost nie będzie możliwy bez zaangażowania pracowników" - mówił Krzysztof Siekierski, Client Service Director w TNS Polska podczas gali wręczenia statuetek najlepszym pracodawcom w IT. Przedstawił też typologię pracowników ze względu na satysfakcję i motywujące środowisko pracy. Udział poszczególnych typów pracowników w firmach obejmowało bowiem nasze badanie. W prezentowanym podziale wyróżniamy entuzjastów, rezydentów, krytyków i obojętnych.

Zobacz również:

  • Idealne miejsce dla rozwoju pracowników

Entuzjaści to pracownicy silnie identyfikujący się z firmą, lojalni, zadowoleni z warunków pracy i wynagrodzenia, wierzący w sukces firmy, zdolni do motywowania kolegów. Ta grupa jest najbardziej pożądana wśród pracodawców. To oni bowiem są najbardziej zadowoleni z warunków w pracy. Z badań wynika, że w przeciętnej europejskiej firmie z sektora usług entuzjaści stanowią 30% załogi. Druga grupa to rezydenci - zadowoleni z pracy, ceniący jej bezpieczeństwo, ale wymagający na bieżąco określania celów i kierunku działań. Potrzebują dodatkowych motywatorów by być wydajnymi pracownikami. Takich jest w firmach ok. 25%.

Kolejną grupą są krytycy charakteryzujący się wysokim niezadowoleniem z pracy, skupieni wyłącznie na własnym rozwoju. Zależy im, ale są niezadowoleni, dlatego ich wpływ na firmę jest dwojaki - mogą siać w firmie ferment, ale ich dążenie do zmiany można też wykorzystać do pozytywnych zmian. Ta ryzykowna grupa pracowników stanowi zazwyczaj 13% załogi. Ostatnią grupą są obojętni - niezadowoleni z pracy, niezainteresowani otoczeniem, niewiele wnoszący do życia firmy, niechętni do zmian. Grupa ta stanowi niewykorzystany potencjał firmy i może być przyczyną frustracji i irytacji innych pracowników. Według badań stanowią oni ponad 30% pracowników w europejskich firmach z sektora usług.

Mniej obojętnych, więcej entuzjastów

Entuzjaści to pracownicy silnie identyfikujący się z firmą, lojalni, zadowoleni z warunków pracy i wynagrodzenia, wierzący w sukces firmy, zdolni do motywowania kolegów. Są najbardziej pożądani wśród pracodawców. Choć w przeciętnej europejskiej firmie z sektora usług stanowią 30% załogi.

Badanie AudIT przeprowadzone przez Computerworld pokazało, że wśród pracowników IT firm biorących udział w projekcie, jest więcej entuzjastów i mniej obojętnych niż w średnich wynikach dla firm z sektora usług. Entuzjaści stanowią w IT aż 33%, rezydenci 27%, krytycy 15%, a obojętni tylko 25% pracowników. Zdaniem ekspertów, to bardzo dobre wyniki. W badaniu wykorzystano też unikalną metodę pomiaru satysfakcji pracowników z pracy - indeks TRI*M.

Powstaje on w oparciu o odpowiedzi na 5 pytań, z których każde dotyka nieco innego wymiaru satysfakcji związanego m.in. z oceną warunków pracy, wizerunkiem pracodawcy, motywacją do pracy, poleceniem swojego miejsca pracy innym. Średni TRI*M Index dla dostawców usług w Europie wynosi 59, natomiast średni poziom indeksu TRI*M dla badanych przez nas przedsiębiorstw wynosi aż 70! Oznacza to, że generalnie pracownicy IT badanych firm są zadowoleni i usatysfakcjonowani z warunków i aspektów pracy.

Wyniki zwycięzców AudIT

W tym roku w badaniu AudIT wyróżnione zostało Capgemini Polska. W firmie jest wielu (35%) entuzjastów, którzy mogą motywować innych do działania. Stanowi to dobry punkt wyjścia do rozwoju firmy. Pracownicy wysoko cenią wizerunek firmy, szczególnie bycie fair play, warunki pracy i dostępności przełożonego w przypadku problemów. Pozytywnie oceniono także efektywną współpracę wewnątrz działu.

Z kolei w Sii dominującą grupą pracowników - stanowiących prawie 60% - są właśnie entuzjaści, którzy mogą motywować innych do pracy. Pracownicy Sii oceniają bardzo wysoko współpracę wewnątrz działów, darzą też firmę szacunkiem. Ponadto osoby na stanowiskach kierowniczych cechuje wyższy poziom satysfakcji, co wskazuje na to, że posiadają one potencjał do motywowania podwładnych, a pracownicy podkreślają dobrą współpracę z przełożonymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200