Wymagania użytkownika

Przeprowadzone wiosną 1995 r. - w ramach projektu ESPITI - badania ankietowe 10 tys. europejskich firm produkujących oprogramowanie wykazały, że 65% swoich problemów firmy upatrują w specyfikacji i zarządzaniu wymaganiami klienta. Dowodzi to niezbicie, że pod koniec XX wieku głównym problemem jest nie to, jak budować systemy informatyczne, ale to, jak i od kogo dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste potrzeby, wymagania i oczekiwania przyszłego użytkownika.

Przeprowadzone wiosną 1995 r. - w ramach projektu ESPITI - badania ankietowe 10 tys. europejskich firm produkujących oprogramowanie wykazały, że 65% swoich problemów firmy upatrują w specyfikacji i zarządzaniu wymaganiami klienta. Dowodzi to niezbicie, że pod koniec XX wieku głównym problemem jest nie to, jak budować systemy informatyczne, ale to, jak i od kogo dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste potrzeby, wymagania i oczekiwania przyszłego użytkownika.

Definicja systemu

W następstwie intensywnej fazy planowania projektu i przygotowywania kontraktów często ulegamy iluzji, że stronami projektu są tylko firmy (osoby), które podpisały umowę na jego realizację. Definiując zakres projektu, staramy się spełnić wszystkie wymagania przyszłego użytkownika, gubiąc szerszy kontekst projektu. W kontekście tym znajdują się wszyscy udziałowcy projektu, z których każdy ma inne cele, często ze sobą sprzeczne. Udziałowcem projektu jest każda osoba lub organizacja, na którą realizacja projektu wywiera jakikolwiek wpływ. Podstawowymi udziałowcami projektu są:

 • użytkownik - osoba lub organizacja korzystająca z produktu dostarczanego przez projekt

 • klient - osoba lub organizacja zamawiająca produkt

 • dostawca - osoba lub organizacja realizująca projekt, odpowiedzialna za stworzenie i dostarczenie produktu

 • sponsor - osoba lub organizacja dostarczająca środków finansowych i zasobów do realizacji projektu

 • kierownik projektu - osoba odpowiedzialna za realizację projektu.
Nie mniej ważni są też inni udziałowcy projektu, jak właściciele firm, kooperanci, zespół projektowy, zespoły funkcyjne i wspierające, agencje rządowe, media, społeczeństwo, a nawet rodziny pracowników.

Jednym z pierwszych zadań kierownika projektu i jego zespołu jest identyfikacja wszystkich udziałowców projektu, określenie ich celów, wymagań i oczekiwań. Każdy z udziałowców wymaga osobnego potraktowania, każdy z nich ma bowiem inną siłę oddziaływania na projekt, wywiera inny wpływ na końcową ocenę projektu, a zespół projektowy może zaspokajać jego potrzeby w różny sposób.

Zanim przystąpimy do projektu, musimy znać odpowiedź na następujące pytania:

 • Kto skorzysta na realizacji projektu?

 • Kto straci na realizacji projektu?

 • Komu zależy, aby projekt zakończył się sukcesem?

 • Komu zależy, aby projekt zakończył się porażką?

  Możliwa liczba krzyżujących się i sprzecznych ze sobą wymagań jest tak wielka, że w praktyce największe znaczenie przypisuje się wymaganiom i potrzebom klienta (użytkownika), co nie oznacza wcale, że inne wymagania są ignorowane. Kierownik projektu zawsze musi się z nimi liczyć, gdyż np. jeśli jego zespół pracuje w nadgodzinach od 6 miesięcy, to powodzenie projektu wkrótce przestanie być zależne od stopnia zaangażowania zespołu, a zacznie zależeć od stopnia "zaangażowania" rodzin pracowników w działania zmierzające do przywrócenia "właściwej hierarchii wartości".

  Wymagania udziałowców określają zakres projektu, czyli wszystkie działania niezbędne do dostarczenia określonych produktów, rozumianych szeroko jako te efekty prac projektowych, które zaspokajają konkretne wymagania i potrzeby różnych udziałowców.

  Część wymagań, wyrażana najczęściej przez przyszłego użytkownika (klienta), nazywana jest zakresem produktu. W tym przypadku produkt jest rozumiany jako zestaw komponentów, charakterystyk, cech, funkcji, usług itd., które muszą wchodzić w skład projektowanego systemu informatycznego. Są one nazywane też wymaganiami użytkownika, przy czym ich zakres odnosi się do wszystkich tych i tylko tych wymagań, które muszą znaleźć się w produkcie końcowym. Stopień zgodności produktu finalnego z wymaganiami użytkownika jest miarą ich spełnienia.


 • TOP 200