Wpisani w biznes

Efektywność i opłacalność

W przesyłanych przez firmy ankietach jest coraz więcej informacji nie tylko o technicznych aspektach wykorzystywanych rozwiązań, ale też o korzyściach biznesowych związanych z ich stosowaniem, o ich wpływie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, usprawnianie procesów biznesowych itp. Rośnie świadomość właściwego miejsca technik informacyjnych w strukturze organizacyjnej i zadaniowej firmy oraz ich rzeczywistego znaczenia dla realizacji podstawowych zadań i celów biznesowych. Widać, że dzisiaj już myśli się przede wszystkim o zbieżności strategii rozwoju IT ze strategią i celami rozwoju organizacji.

Korzyści związane z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań informatycznych zauważalne są już w odniesieniu w zasadzie do wszystkich występujących w organizacji funkcji i procesów. Może to być równie dobrze rachunkowość finansowa, podatkowa, zarządcza, pomiar wydajności i informacja biznesowa, projektowanie, jak i gospodarka magazynowa, sprzedaż, zaopatrzenie czy HR lub zarządzanie projektami. Może to być realizacja zamówień, podejmowanie decyzji, zarządzanie firmą, raportowanie, budżetowanie, kontrola kosztów, sprzedaż. W zależności od specyfiki firmy, branży czy rodzaju działalności różne funkcje czy procesy wysuwają się na pierwszy plan.

Powszechnie wśród korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań IT wymieniana jest integracja funkcjonowania organizacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach - od integracji samych systemów informatycznych i wykorzystywanych technologii po integrację zadań, funkcji i procesów biznesowych. Bardzo ważnym miejscem, gdzie wyraźnie widoczne są pozytywne efekty stosowania narzędzi IT, są finanse i księgowość. Tutaj mówi się o usprawnieniu przepływów środków finansowych, poprawie płynności finansowej, zmniejszeniu kosztów działalności, optymalizacji procesów związanych z obsługą finansowo-księgową. Ważne miejsce zajmują systemy IT w procesie kontrolingu.

Bardzo często celem wdrażania IT jest także wsparcie procesu sprzedaży (szybka realizacja zamówienia) i logistyki. Ważne miejsce zajmuje też możliwość wykorzystania narzędzi IT do robienia analiz i raportowania. Informatyka wspiera także procesy komunikacji z partnerami biznesowymi - klientami, dostawcami, odbiorcami i kooperantami. W sektorze publicznym odczuwalna jest poprawa sprawności funkcjonowania instytucji lub urzędu, łatwiejszy stał się dostęp do informacji, dzięki czemu łatwiej i szybciej można załatwić sprawę i obsłużyć interesantów.

10 cech liderów informatyki

  1. Rozwój IT jest coraz mocniej uzależniony od celów działania organizacji oraz wynika z rzeczywistych potrzeb i wyzwań pojawiających się w związku z jej rozwojem.
  2. Projekty IT są coraz bardziej przemyślane i coraz mocniej wpisane w strategie rozwoju. Coraz częściej i dokładniej oceniane są ekonomiczne efekty inwestowania w informatykę.
  3. W wielu ankietach pojawia się zapis, że zinformatyzowane zostały wszystkie działy firmy czy instytucji, a każdy z pracowników posiada dostęp do komputera.
  4. Informatyzacja ma charakter ciągły i wciąż jest miejsce na doskonalenie stosowanych rozwiązań, wprowadzanie nowych, przechodzenie na inne, bardziej wydajne czy użyteczne.
  5. Firmy, które osiągnęły już wysoki stopień nasycenia technikami informacyjnymi, wpadły w swoistą spiralę informatyzacji. Nowe wdrożenia pociągają za sobą następne.
  6. Zauważalna jest integracja używanych rozwiązań, nie istnieje już potrzeba ręcznego przenoszenia danych bądź wielokrotnego wprowadzania informacji do różnych systemów.
  7. Widać integralne, całościowe podejście do wdrażania informatycznych rozwiązań. Informatyzacji nie podlegają już działy czy departamenty, lecz całe firmy i instytucje.
  8. Komputery pojawiają się coraz częściej także w halach fabrycznych, dzięki nim np. mistrz zmianowy na produkcji ma dostęp do rysunków technicznych czy harmonogramów pracy.
  9. Coraz większa jest grupa pracowników, którzy korzystają z zaawansowanych rozwiązań mobilnych. Nowym zjawiskiem jest pojawiająca się grupa pracowników zdalnych.
  10. Coraz częściej dział informatyki dysponuje własnym, wydzielonym budżetem, a szefowie IT są członkami bądź doradcami zarządu.

TOP 200