Wolne, znaczy tańsze

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać obniżenie kosztów inwestycji w IT dzięki wykorzystaniu rozwiązań open source.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać obniżenie kosztów inwestycji w IT dzięki wykorzystaniu rozwiązań open source.

Częstym problemem małych i średnich przedsiębiorstw są rosnące nakłady na infrastrukturę IT związane z postępującą komputeryzacją kolejnych działów. Komputery stopniowo i skutecznie wypierają z użycia tradycyjne formularze, a poczta i dokumenty elektroniczne zastępują dotychczasowe rozwiązania. Niestety, naturalną konsekwencją takich działań jest wzrost kosztów wynikający z konieczności zakupu kolejnych pakietów oprogramowania, systemów operacyjnych, czy teletechnicznych elementów sieci. Części tych nakładów można uniknąć stosując szeroko dostępne rozwiązania open source.

Przeprowadzając optymalizację kosztorysu informatyzacji przedsiębiorstwa czy wybranego działu pod kątem ewentualnych oszczędności, możemy wydzielić nakłady na sprzęt i oprogramowanie. Zależnie od profilu firmy, z części rozwiązań komercyjnych można zrezygnować stosując analogiczne rozwiązania tworzone jako tzw. wolne oprogramowanie (open source). Przy odpowiednim wyważeniu ergonomii, możliwych do poniesienia nakładów finansowych i pracy realne jest znaczące obniżenie kosztów utworzenia czy modernizacji kolejnych stanowisk pracy od strony IT. Takie rozwiązania, niestety, mają też minusy, o czym napiszę w dalszej części artykułu.

Oprogramowanie serwerowe

O ile nieczęsto się zdarza, aby przy jednym lub kilku raptem stanowisku pracy warto było stawiać wydzieloną jednostkę pracującą jako serwer - wyjątkiem od tej reguły jest praca z dużą ilością wspólnych danych wymagających szybkiej pamięci masowej - o tyle przy nieco większej komplikacji struktury firmy okazuje się, że warto takie rozwiązanie rozważyć. Pisząc „serwer” mam na myśli nie tylko serwer plików, czy usług, ale także jednostkę pełniącą funkcję głównego kontrolera sieci, odpowiadającego za część zabezpieczeń i organizującą dołączające komputery użytkowników w zorganizowaną, bezpieczną sieć. Przygotowując takie rozwiązanie, należy się zastanowić nad kilkoma aspektami jego pracy - jakie zasoby i usługi mają być udostępniane i na jakich zasadach, czy dany serwer z racji uruchomionych na nim usług ma być elementem systemów zabezpieczeń, w końcu, pod jakiego systemu operacyjnego kontrolą całość ma pracować.

W zależności od przyjętego modelu zarządzania siecią i usługami dostępne są różne systemy, w wielu dostosowanych wariantach. W małych i średnich przedsiębiorstwach rolę serwera najczęściej pełni odpowiednio przygotowany komputer PC, wyposażony w pamięci masowe i odpowiednią moc obliczeniową. Ten krok informatyzacji powinien być szczególnie uważnie przemyślany, ponieważ wraz z rosnącym czasem pracy serwera jakiekolwiek modyfikacje architektury takiego komputera mogą pociągać za sobą istotne komplikacje w pracy całej sieci (od niedostępności poszczególnych usług po wyłączenie całości).

Mając przygotowaną platformę sprzętową, należy dokonać wyboru systemu operacyjnego, który będzie obsługiwał serwer. W praktyce najczęściej wybiera się pomiędzy oprogramowaniem firmy Microsoft a którąś z popularnych dystrybucji systemu Linux. Różnice pomiędzy obydwoma rozwiązaniami są znaczne, najmniej jednak dotyczą samej funkcjonalności. Komercyjne produkty Microsoftu charakteryzują się łatwiejszym procesem instalacji i konfiguracji, preferują podejście „wszystko w jednym” i wymagają od klienta mniejszej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Niestety dzieje się to kosztem mniejszej skalowalności oferowanych rozwiązań. Dostępna oferta poszczególnych wersji tej firmy pozwala dobrać i odpowiednio skonfigurować serwer plików, poczty, usługi katalogowe i scentralizować zarządzanie całą , stosunkowo niewielkim nakładem pracy, przy odpowiednich nakładach finansowych.

Rozwiązania oparte na open source, bezpłatne, wymagają jednak większej wiedzy i umiejętności praktycznych. Otwarta kompozycja tego typu oprogramowania umożliwia dowolne praktycznie łączenie poszczególnych pakietów, oferując niczym w zasadzie nieograniczoną możliwość konfiguracji i dopasowania rozwiązań do istniejących potrzeb. Za poszczególne usługi odpowiadają osobne pakiety, które można włączać i wyłączać, usuwać, łączyć i dodawać do działającej struktury serwerowej bez konieczności zatrzymywania pracy całej sieci. Wszystko to wymaga jednak solidnych podstaw, a poprawne wdrożenie do działania takich rozwiązań przez niedoświadczonych administratorów jest trudne.


TOP 200