Wojskowe wideo

Ciekawym przykładem zastosowania wideokonferencji zintegrowanych z istniejącą infrastrukturą jest wdrożenie przez firmę NextiraOne Polska systemu komunikacji w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Wojskowe wideo

Schemat telefonii IP

Realizując przedsięwzięcie, NextiraOne Polska wykorzystała technologie firm Cisco, Polycom oraz własne oprogramowanie. Wdrożone w Ministerstwie Obrony Narodowej zunifikowane środowisko komunikacji obejmuje telefonię IP zintegrowaną z transmisją wideo w rozdzielczości SD i HD, z pocztą głosową, a także ze środowiskiem Microsoft Exchange oraz oprogramowaniem Outlook i usługą katalogową Active Directory. Zadaniem środowiska wdrożonego w MON jest niezawodne świadczenie usług komunikacyjnych, od zestawienia połączeń głosowych, przez wideokonferencję ze współdzieleniem dokumentów, aż do rezerwacji spotkań i automatycznego zestawiania niezbędnych połączeń. Użytkownicy mogą uprościć sobie także zwykłe połączenia, dzięki temu, że książkę telefoniczną dostępną z menu telefonu można dostosować po zalogowaniu do portalu Call Managera. Sposób ten jest o wiele łatwiejszy od wprowadzania informacji z klawiatury telefonu.

Od planowania do konferencji

Zdalna współpraca zaczyna się od przygotowania spotkania za pomocą odpowiedniej zakładki w programie Outlook. Wszelkie zaproszenia, uzgadnianie kalendarzy oraz potwierdzanie spotkań online odbywa się w programie Outlook. Dzięki integracji z portalem współpracy webowej, wszelkie zaproszenia są automatycznie przekierowywane do właściwego portalu z użyciem pojedynczego logowania - użytkownik, który jest zalogowany lokalnie do programu Outlook po kliknięciu specjalnie przygotowanego linku z systemu web collaboration, jest już zalogowany do konferencji.

W spotkaniu można uczestniczyć przez telefon z opcją wideo, w sali konferencyjnej, dostępna jest także opcja współdzielenia dokumentów. Dzięki niej uczestnicy spotkania mogą wspólnie pracować nad jednym dokumentem, pokazywać prezentacje podczas konferencji, a także wzbogacić przekaz słowny treścią dokumentów. System rezerwacji, który dla użytkownika jest widoczny w postaci zakładki w programie Outlook, integruje systemy wideokonferencji i dba o zestawienie połączeń w momencie rozpoczęcia spotkania, wydzwaniając wszystkich zaproszonych użytkowników. Należało przy tym znaleźć rozwiązanie problemów dotyczących różnej rozdzielczości, by nie następowała degradacja jakości połączenia HD po dołączeniu uczestnika pracującego w niższej rozdzielczości.

Od telefonu do wideokonferencji

Ponieważ budowa wszystkich stanowisk wideokonferencji wiązałaby się z bardzo wysokimi kosztami, wybrano rozwiązanie, które łączy elastyczność komputerów klasy PC z możliwością integracji wideo za pomocą oprogramowania dostarczonego przez Cisco. Istniejące terminale telefoniczne (telefony IP) przekształcono w terminale wideo, instalując w stacji roboczej kamerę USB z odpowiednim oprogramowaniem. Dzięki integracji obu środowisk telefon IP zyskiwał możliwość transmisji wideo o rozdzielczości SD, łącząc się ze strukturą telekonferencyjną organizacji. Taki terminal wdrożono w wielu lokalizacjach, ogółem w sieci organizacji pracuje ich kilka tysięcy.


TOP 200