Wojskowe wideo

Na potrzeby większych konferencji wdrożono centrum wideokonferencji w dedykowanych salach. Składa się ono z terminali HD firmy Polycom z telewizorem o rozdzielczości HD, projektora z ekranem panoramicznym HD oraz kamery dokumentowej. Połączenie zestawiane między takimi centrami umożliwia prowadzenie wielostronnej konferencji, przy czym możliwe jest także połączenie między zwykłymi terminalami komputerowymi a salą, dzięki specjalnym mostkom, które łączą oba składniki infrastruktury pracujące przy różnych kodekach. Dzięki kamerze dokumentowej można podczas konferencji przedstawić treść dokumentów, ponadto istnieje możliwość wyświetlania prezentacji komputerowych.

Odciążyć WAN

Ponieważ w wielu konferencjach mogą brać udział jednocześnie uczestnicy znajdujący się blisko siebie, wdrożono rozwiązanie redukujące obciążenie sieci WAN i optymalizujące pasmo. Dzięki koncentracji strumieni w mostkach przykładowa konferencja zestawiona w rozdzielczości SD między Warszawą (gdzie może znajdować się mostek) i Szczecinem (gdzie może być drugi mostek) wymaga przesłania przez WAN jedynie jednego strumienia, niezależnie od liczby dołączonych w tym samym czasie klientów w lokalizacjach współpracujących z mostkami. Aby zmniejszyć koszty, mostki umieszczono w kilku lokalizacjach, optymalizując przepływ danych i odciążając WAN.

Połączyć dwa światy - SD i HD

Integracja wideo polega także na połączeniu dwóch światów - konferencji SD realizowanych za pomocą urządzeń i oprogramowania Cisco oraz konferencji HD, do których wykorzystuje się wideoterminale firmy Polycom. Aby uniknąć degradacji jakości połączenia po dołączeniu uczestnika pracującego w rozdzielczości SD do konferencji HD, opracowano sposób połączenia wykorzystujący mosty między konferencjami. Terminale HD pracują między mostkami HD, zaś terminale Cisco wykorzystują mostki SD, przy czym zestawiane jest osobne połączenie między mostkami. Połączenie zostało skaskadowane za pomocą funkcji rozwiązań firmy Cisco, zestawiane jest połączenie do urządzeń Polycom, dołączając się do konferencji bez utraty jakości. Oczywiście wszystkie połączenia zestawiane są przy wykorzystaniu protokołu IP.

Brama do świata zewnętrznego

Ze względów bezpieczeństwa nie można zestawić bezpośredniego połączenia między siecią wewnętrznej telefonii IP a publiczną siecią telefoniczną PSTN. Aby spełnione były wyśrubowane wymagania związane z bezpieczeństwem połączeń oraz wymuszeniem ustalonych uprawnień użytkowników systemu, zbudowano specjalną bramę między siecią wideokonferencji i telefonii IP oraz centralami połączonymi z publiczną siecią PSTN. Po uruchomieniu opcji związanych z obsługą wideo obecnie można zestawić połączenie wideo z sieci ministerstwa do terminali wideokonferencji pracujących w publicznej sieci ISDN. Trwają prace nad uruchomieniem podobnej bramy do wideokonferencji w sieciach komórkowych UMTS, problemy, nad którymi pracują specjaliści, dotyczą innych kodeków wideo.

Liczy się niezawodność

Aby uchronić organizację przed utratą połączeń w przypadku awarii pojedynczego urządzenia, opracowano klaster geograficzny obejmujący cztery lokalizacje w Polsce. W niektórych lokalizacjach zrealizowano także redundancję w ramach lokalizacji. Przy połączeniu lokalizacji także występuje nadmiarowość łączy, odbywa się to w obrębie wewnętrznej sieci Ministerstwa Obrony Narodowej, przy czym sieć ta jest obecnie migrowana do MPLS, co powinno bardzo usprawnić zarządzanie nią.

Dzięki klastrowi geograficznemu prawdopodobieństwo utraty połączeń jest bardzo małe, jeśli terminale tracą komunikację z podstawowym Call Managerem, łączą się do kolejnych urządzeń w obrębie sieci, zgodnie z ustaloną konfiguracją. Nawet w przypadku utraty funkcjonalności całej lokalizacji z jednym z węzłów klastra połączenia nadal będą realizowane.

Ponieważ awarii mogą ulegać także łącza, opracowano konfigurację, w której jednostka wyposażona w router będzie miała zagwarantowane połączenia lokalne, nawet w przypadku awarii łączy do centrali. Na każdym z routerów skonfigurowano usługę SRST, która zapewni połączenie w obrębie jednostki korzystającej z routera, również bez dostępu do Call Managera, co może nastąpić w przypadku awarii łącza WAN.

Jak dużo pasma potrzeba?

Na potrzeby komunikacji wewnątrz klastra zarezerwowano 768 kbit/s. Konferencja w rozdzielczości SD (320p) wymaga 384 kbit/s i jest to najczęściej wykorzystywana opcja, choćby ze względu na liczbę terminali. Terminale HD (720p) potrzebują 2 Mbit/s do pracy, ale podniesiono przepustowość do 4 Mbit/s, by dodatkowo podwyższyć jakość przekazywanego obrazu. Dane związane ze współpracą (na przykład wyświetlanie prezentacji) wymagają zaledwie 100-200 kbit/s.

Poczta głosowa na e-mail

Integracja systemu telefonii IP z pocztą Microsoft Exchange i klientem Microsoft Office Outlook oprócz organizacji spotkań zawiera także możliwość odbierania wiadomości ze skrzynek poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail z załącznikiem WAV. Dzięki temu pracownik nie musi odsłuchiwać wiadomości ze swojego telefonu, może ją pobrać i odsłuchać w dowolny sposób ze stacji roboczej. Jednocześnie odbywa się powiadomienie pocztą elektroniczną o nagraniu wiadomości na skrzynkę - jest to bardzo sprawne uzupełnienie tradycyjnej poczty głosowej.

Komentarz partnerski

Ministerstwo Obrony Narodowej często korzysta z wideokonferencji. Wykorzystuje się je do zebrań i odpraw, które występują nawet kilka razy dziennie przez kilka dni w tygodniu, ponadto tą drogą dowódcy jednostek składają meldunki i prezentują wewnętrzne raporty. System ten podoba się dowódcom, gdyż mogą dostarczyć i otrzymać raport bardzo szybko, z biura. System ten uzupełnia inne środki komunikacji, znacznie przyspieszając organizację większych zebrań, które mogą odbywać się w kilku lokalizacjach niezależnie.

Podobny system można wdrożyć w każdej wielooddziałowej firmie, która dzięki temu może dużo oszczędzić na kosztach związanych z delegacjami służbowymi, przyspieszając przy tym podejmowanie ważnych decyzji. Telefonię oraz wideo IP można zrealizować z wykorzystaniem wysokiej dostępności, dzięki czemu system staje się odporny nawet na znaczne awarie, przy czym elastyczność tej technologii umożliwia integrację z istniejącymi rozwiązaniami biurowymi. W odróżnieniu od usług komercyjnych, świadczonych przez operatorów takich jak Skype, strumienie danych związane z przesyłaniem głosu oraz wideo nigdy nie opuszczają sieci firmowej. W tym wdrożeniu połączyliśmy urządzenia firmy Polycom oraz Cisco, zapewniając konferencje wideo dobrej jakości przy optymalnych kosztach rozwiązania.

Aleksander Klessa - ekspert do spraw integracji systemów w firmie NextiraOne Polska


TOP 200