Władca Pierścieni - Cisco Catalyst 3750

Oferując firmową technologię StackWise, łączącą w stos przełączniki nowej serii Catalyst 3750, Cisco wypełnia lukę pomiędzy urządzeniami małymi, wolno stojącymi a dużymi, modularnymi.

Oferując firmową technologię StackWise, łączącą w stos przełączniki nowej serii Catalyst 3750, Cisco wypełnia lukę pomiędzy urządzeniami małymi, wolno stojącymi a dużymi, modularnymi.

Cisco Catalyst 3750 przyda się w zastosowaniach korporacyjnych, w których z jednej strony stosowanie największych przełączników nie jest ekonomicznie uzasadnione, z drugiej - wykorzystanie małych przełączników nie wchodzi w grę ze względu na ich niską skalowalność. Decyduje o tym możliwość łączenia przełączników 3750 w pierścień zapewniający dużą przepustowość, małe opóźnienia i wysoki poziom redundancji. Cisco oferuje kilka konfiguracji przełączników z serii Catalyst 3750, w tym:

  • 24-portowy 10/100 Base-T z dwoma portami SFP uplink

  • 48-portowy 10/100 Base-T z czterema portami SFP uplink

  • 24-portowy 10/100/1000 Base-T

  • 24-portowy 10/100/1000 Base-T z czterema portami SFP uplink.
Test przeprowadzono na 24-portowym przełączniku Fast Ethernet połączonym z dwoma 24-portowymi urządzeniami gigabitowymi. Te trzy urządzenia połączono w pierścień (maksymalnie taką strukturę może tworzyć nawet dziewięć przełączników).

Przełączniki komunikują się ze sobą poprzez specjalnie zaprojektowane wielopinowe połączenia. Dwa tego typu połączenia w przełączniku są potrzebne do zbudowania pierścienia. Przełącznik równomiernie obciąża pakietami cały pierścień. Nawet jeśli pakiet ma docelowo trafić do portu w tym samym przełączniku, z którego jest wysyłany, to i tak jest kierowany najpierw do pierścienia. Pierścień stanowi więc kręgosłup (backplane) wszystkich przełączników w stosie. Przedstawiciele Cisco podają, że w pełnej konfiguracji pierścień osiąga przepustowość 32 Gb/s. Jeśli kabel łączący przełączniki lub urządzenie ulegnie awarii, sąsiadujące przełączniki wykryją przerwanie pierścienia i zakończą go po obu stronach usterki. Według Cisco pierścień w trybie awaryjnym może osiągnąć przepustowość do 16 Gb/s.

Wydajny i "punktualny"

W testach zmierzono maksymalny transfer danych w pierścieniu: przy przesyłaniu pakietów o najmniejszym dopuszczalnym rozmiarze uzyskano 26 Gb/s, w przypadku największych pakietów - 30 Gb/s. Różnica w przepływności wynika głównie z dodatkowo przesyłanych w pakietach informacji nagłówkowych oraz pasma potrzebnego do przesyłania tokenu, który rozstrzyga o dostępie do pierścienia.

Kiedy celowo uszkodzono pierścień przez odłączenie od niego jednego z przełączników, zmierzona wydajność pierścienia zmniejszyła się o połowę, czyli odpowiednio do 13 Gb/s w przypadku małych pakietów i 15 Gb/s w odniesieniu do dużych pakietów. Przetestowano również konfigurację pierścienia pod względem opóźnienia - pomiary wykazały maksymalnie 50 mikrosekund, co jest czasem znacznie krótszym od tego, przy którym opóźnienie może mieć wpływ na działanie czułych na ten parametr aplikacji.

Gdy uruchamiamy stos przełączników Catalyst 3750, w pierścieniu jest wybierany przełącznik główny (master). Do tego celu jest stosowanych sześć kryteriów (określonych przez dokumentację Cisco). Pierwsze to ręczne ustalenie priorytetów. Ta funkcja podczas testu działała bez zarzutu: zdefiniowano, który przełącznik zawsze powinien być wybierany jako master i który zostanie głównym po awarii pierwszego - i tak aż do osiągnięcia stanu, gdy w stosie nie zostanie już żaden przełącznik.

CISCO CATALYST 3750
Zalety:

  • Wysoka wydajność - 30 Gb/s

  • Pierścień odporny na uszkodzenia

  • Replikacja oprogramowania między przełącznikami
Wady:

  • Pierścień jest odporny tylko na jedno uszkodzenie

  • Długi czas restartu
Cena: 5000-9000 USD

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200