Władca Pierścieni - Cisco Catalyst 3750

Zarządzanie dla wszystkich

Zarządzanie stosem i przełącznikami odbywa się przez dwa interfejsy - linię komend (CLI) i CMS (Cluster Management Services). CLI wygląda i działa jak standardowy interfejs Cisco IOS plus kilka komend do obsługi opcji związanych z łączeniem przełączników w stos. Stos funkcjonuje jak wielokartowe chassis z typową konwencją numerowania hub/slot/port. Przełącznik master replikuje CLI na wszystkie przełączniki w stosie, tak aby przy dostępie do nich z konsoli do portów były pokazywane te same informacje. Pliki konfiguracyjne są ujednolicone dla wszystkich przełączników. Jeśli przełącznik główny ulegnie uszkodzeniu, nowo wybrany master będzie dzięki temu dysponował danymi konfiguracyjnymi całego pierścienia.

Przełącznik master kopiuje obraz swojego oprogramowania do innych przełączników, aby zapewnić obsługę wszystkich przypisanych mu funkcji. Zapobiega to brakowi niektórych funkcji w oprogramowaniu urządzenia, które nagle musi przejąć rolę przełącznika głównego w pierścieniu.

Ze względu na to, że proces kopiowania oprogramowania z przełącznika na przełącznik może naruszyć ograniczenia licencyjne, administrator musi zadbać o zakup odpowiedniej liczby licencji programowych.

Każdy przełącznik w stosie otrzymuje losowy numer identyfikacyjny, który jest używany przy wyświetlaniu portów i interfejsów. Sprawdzono funkcję zmiany numerów ID przełączników. Opcja ta działa bez zarzutu i ułatwia zadania administracyjne.

Większość przeglądarek zapewnia zarządzanie przez interfejs webowy oparte na technologii Java. CMS ma dwa tryby pracy: ekspert i guide. Tryb zaawansowany zawiera zreplikowane opcje dostępne w trybie CLI. Z kolei w trybie guide jest dostępnych wiele kreatorów pozwalających również na ustawienie zaawansowanych funkcji, takich jak QoS czy routing multicast. Kreatory są wygodne, ale mają ograniczoną elastyczność i funkcjonalność. Możliwe jest ponadto zarządzanie przez protokół SNMP w wersji 3. Bardzo istotną funkcją zarządzania stosem przełączników jest zdalne uruchamianie i konfigurowanie (remote deployment). Kiedy pierścień jest uruchomiony i działa w sieci, nawet technik będzie w stanie dołączyć do niego nowy przełącznik.

Dwie awarie - dwóch panów

Władca Pierścieni - Cisco Catalyst 3750

Ocena przełączników wieżowych z serii Cisco Catalyst 3750

Wydajność, możliwości i elastyczność oferowane przez Catalyst 3750 są na wyjątkowym poziomie. Nie znaczy to, że nie można mieć do nich zastrzeżeń.

Po pierwsze, mechanizmy wyboru przełącznika master i unifikacji konfiguracji nie działają w sytuacji uszkodzenia więcej niż jednego urządzenia w pierścieniu. System opracowano na potrzeby radzenia sobie z pojedynczą awarią. Jeśli dochodzi do dwóch uszkodzeń, stos dzieli się na dwa - z oddzielnymi masterami. Po ponownym złączeniu pierścienia bez jego zresetowania, system może nie być w stanie wybrać nowego "szefa". Aby temu zaradzić, trzeba zresetować pierścień. Ten aspekt działania nie neguje użyteczności architektury, ale powinien być uwzględniony przy planowaniu wdrożenia tego typu przełączników w sieci.

Po drugie, ze względu na dużą liczbę funkcji uruchamianych w przełącznikach pracujących w pierścieniu (takich jak wybór mastera, replikacja oprogramowania i unifikacja konfiguracji oraz wiele podstawowych funkcji stosu) czas odtwarzania pierścienia jest dłuższy. Restart urządzenia bez połączeń ze stosem trwa 2 min. Stos z trzema przełącznikami potrzebuje na tę operację dodatkowych 15 s.

Podsumowanie

Wysoka przepływność, sięgająca nawet 30 Gb/s przy małych opóźnieniach, zaawansowane i zwarte funkcje administracji i zarządzania oraz praca w pierścieniu to niewątpliwe zalety nowego przełącznika. Cisco Catalyst 3750 może dzięki temu zastąpić w niektórych zastosowaniach droższe modele, jeśli będziemy pamiętać o jego ograniczeniach.

Jak testowano

W szafie umieszczono trzy przełączniki połączone w stos:

  • na górze - 3750G-24T (24 porty 10/100/1000BaseT),

  • w środku - 3750-24TS (24 porty 10/100BaseT z dwoma gigabitowymi portami SFP),

  • na dole - 3750G-24TS (24 porty 10/100/1000BaseT z czterema gigabitowymi portami SFP).
Wszystkie pracowały pod kontrolą oprogramowania Cisco IOS 12.1(0.151)AX.

Testy przeprowadzono za pomocą urządzenia Spirent SMB 6000 z 2-portową kartą Terametrics 10/100/1000, czterema 6-portowymi kartami 10/100, piętnastoma 2-portowymi kartami Smartmetrics 10/100/1000 oraz aplikacji testujących firmy Spirent. Przeprowadzono cztery kategorie testów, oceniające funkcje stosu, wydajność, redundancję oraz zarządzanie.

Funkcje stosu

Czas restartu został określony oddzielnie dla pojedynczego przełącznika i trzech w pierścieniu. Kolejny etap polegał na sprawdzeniu, co stanie się po zmianie numerów przełączników w stosie za pomocą polecenia "switch renumber". Operacja ta wymaga zresetowania wszystkich przełączników. W dalszej kolejności sprawdzono funkcję ustalania przełącznika master.

Wydajność

Test miał na celu określenie przepustowości i opóźnień przełączników w konfiguracji pierścienia. Maksymalna przepustowość bez strat została określona z użyciem dwóch urządzeń Spirent 6000 z 34 portami gigabitowymi. Test został przeprowadzony z pakietami o długościach 64, 128, 256, 1024, 1280 oraz 1518 bajtów. Trzy przełączniki Cisco były zestawione w stos, a 17 portów w obu przełącznikach gigabitowych miało skonfigurowane adresy IP. Ruting IP był włączony w stosie. Przetestowano konfigurację pierścieniową w pełni sprawną i z uszkodzeniem (po odłączeniu jednego z przełączników).


TOP 200