Windows 95 contra OS/2 Warp Connect

O tytuł najlepszego systemu operacyjnego klienta stanęły w szranki 32-bitowe ''tygrysy'' Windows 95 i OS/2 Warp Connect. Administratorzy sieci korporacyjnych są bardzo zainteresowani dwoma systemami. Jaki będzie ich werdykt?

O tytuł najlepszego systemu operacyjnego klienta stanęły w szranki 32-bitowe 'tygrysy' Windows 95 i OS/2 Warp Connect. Administratorzy sieci korporacyjnych są bardzo zainteresowani dwoma systemami. Jaki będzie ich werdykt?

Oprogramowanie sieciowe w Windows 95 jest lepiej zintegrowane i bardziej elastyczne niż w OS/2. Użytkownicy Windows 95 mogą przeglądać zasoby siecowe serwerów NetWare, Windows NT i in. w jednym oknie. Dzięki definiowalnym parametrom, użytkownicy korzystający z sieci mogą zawsze dysponować własnym pulpitem Windows i zbiorem ikon aplikacji nawet wówczas, kiedy dzielą dostęp do komputera z innymi użytkownikami lub zmieniają stanowiska.

Mechanizm udostępniania zasobów systemu w Windows pozwala na kontrolę dostępu użytkowników do aplikacji i sieci oraz do określania uprawnień użytkowników do modyfikowania ich pulpitów.

OS/2 jako podstawowa platforma aplikacji ma już od dawna wyrafinowane możliwości ochrony pamięci i wielowątkowość, które Windows ma dopiero teraz. Warp może wykonywać obecnie dostępne aplikacje Windows w chronionych obszarach pamięci i działać z wywłaszczaniem, co oznacza, że przerywa on wykonywanie zadania, jeśli przekroczyło przydzielony przedział czasu. W Windows 95 zadanie utrzymuje kontrolę nad procesorem dowolnie długo.

W rodzinie systemów operacyjnych dla stacji klienta produkcji Microsoftu jedynie Windows NT Workstation ma wielozadaniowość z wywłaszczaniem. Warp jest przypuszczalnie najlepszą platformą do uruchamiania dzisiejszych aplikacji. Niestety, paraliżuje go niemożność współpracy z przyszłymi 32-bitowymi aplikacjami Windows, słaba wydajność i brak narzędzi do zarządzania siecią.

Łączenie w sieć

Jednak największy zawód w Warp Connect sprawia brak zintegrowania jego podstawowych składników, takich jak Netware Requester Novella - program przekazujący żądania aplikacji pracującej na stacji roboczej do serwera - pochodzący jeszcze z OS/2 2.1. Mimo że dołączenie requestera do pakietu i instalacja za pomocą wspólnego programu instalacyjnego są krokami we właściwym kierunku, Warp Connect daleko jeszcze do pełnego poziomu integracji, jaki Microsoft osiągnął w przypadku requestera NetWare w Windows 95.

Użytkownicy Warp Connect mogą korzystać z serwerów NetWare, LAN, Warp Connect, Windows NT lub innego serwera stosującego SMB (Server Message Block) z NetBIOS lub NetBEUI, jednak w każdym przypadku muszą używać osobnych narzędzi do przeglądania zasobów systemu, włączania się do kolejek wydruku i zgłaszania dostępu do wolumenów systemowych.

Tymczasem Windows umożliwia użytkownikowi dostęp do różnych rodzajów serwerów na tych samych zasadach, dzięki technice Network Neighborhood. Serwery Netware, Windows NT i inne są symbolizowane przez takie same ikony a ich zasoby przegląda się w ten sam sposób.

NetWare Requester w Warp Connect ma pewne unikalne możliwości, które wykorzystują wbudowane w Warp wirtualne mechanizmy DOS/Windows. Użytkownik odbywający wirtualną sesję DOS na stacji roboczej (sesję lokalną zgodnie z terminologią OS/2) może wejść do systemu i uzyskać dostęp do serwera plików podając inny identyfikator użytkownika, realizując oddzielne połączenie w sieci i używając innego odwzorowania napędów dysków.

Ponieważ w każdej sesji wirtualnej DOS można uruchomić kopię Windows 3.11, we wszystkich tych sesjach można także korzystać z aplikacji Windows. Jednak możliwość uruchamiania sesji lokalnych istnieje tylko w specjalnej wersji NetWare shell, która nie korzysta z bazy katalogowej systemu NetWare (NetWare Directory Services - NDS) dostępnej w wersjach 4.x tego systemu.

Ponieważ NetWare stosuje odmienne programy do rejestracji w serwerze plików (skrypty rejestracyjne) dla DOS-u i dla OS/2, administrator NetWare musi utrzymywać dwa zbiory skryptów rejestracyjnych na serwerach, które obsługują jednocześnie platformy DOS/Windows oraz Warp. Natomiast Windows 95 jest sprzedawany z własnym procesorem skryptów rejestracyjnych, jednak nie można nim załadować programów rezydentnych ze skryptów NetWare.

Na korzyść Warp Connect trzeba przyznać, że obsługa przesyłania plików między użytkownikami równorzędnymi jest w Warpie prawie tak wydajna, jak obsługa plików i drukarek w Windows 95, a przy tym ma znacznie elastyczniejszą strukturę zabezpieczeń. Podczas gdy Windows 95 kontroluje jedynie dostęp użytkowników do wspólnych katalogów lub zewnętrznego serwera Windows NT albo NetWare za pomocą hasła, Warp Connect umożliwia równorzędną współpracę użytkowników i grup lokalnych w systemie.

Pozwala to na większe zróżnicowanie zezwoleń dostępu i na wydanie więcej zezwoleń, niż jest to możliwe w Windows 95 oraz daje możliwość nadzoru i śledzenia dostępu użytkowników do współdzielonych zasobów lokalnych, czego brakuje w Windows 95.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200