Wi-Fi: inteligentne, szybsze i bezpieczniejsze

Co po 802.11n?

Trwają prace nad kilkoma nowymi technologiami radiowymi, ale wydaje się, że na razie nic nie jest w stanie zastąpić standardu 802.11n. Z pewnością upowszechnianie się urządzeń 11n spowoduje stopniowe znikanie z rynku sprzętu zgodnego ze standardem 802.11a/b/g. Zapewniona zostanie jedynie wsteczna kompatybilność dla klientów pracujących w standardach 802.11a/b/g.

Grupa IEEE 802.11 obecnie pracuje nad kilkoma istotnymi innowacjami dotyczącymi standardu IEEE 802.11, w tym nad zwiększeniem przepustowości tego typu łączy. Podczas gdy 802.11n oferuje szybkość potencjalnie znacznie wyższą niż 100 Mb/s, to trudno zbliżyć się jej do parametrów oferowanych przez kablowy GigabitEthernet. Dlatego powołano dwie nowe grupy robocze, których zadaniem jest stworzenie specyfikacji bezprzewodowych łączy o przepustowości 1 Gb/s.

Projekt specyfikacji 802.11ac wykorzystuje pasmo poniżej 6 GHz, natomiast 802.11ad (WiGig) będzie działać w pasmie ok. 60 GHz. Zakładane przepustowości dla obu specyfikacji są w rzeczywistości realne do osiągnięcia. Należy jednak liczyć się z właściwościami propagacji oraz zasięgiem milimetrowych fal.

Co nas czeka?
Grupy robocze 802.11 pracują także nad specyfikacjami dla sieci kratowych (802.11s), zarządzaniem sieciami bezprzewodowymi (802.11v), ochroną ramek zarządzających (802.11w) oraz strumieniami wideo (802.11aa). Możliwości rozwoju standardu 802.11 na tym etapie jawią się jako nieograniczone - staje się on nie tylko głównym graczem na rynku rozwiązań Wi-Fi. Nowa technologia może także wkroczyć w ramy sieci personalnych oraz komórkowych. W tym przypadku należy skupić się na współpracy różnego typu infrastruktury.

Możliwość łączenia różnych bezprzewodowych środowisk zewnętrznych będzie uwzględniana w standardzie 802.11u. W przyszłości sieci Wi-Fi będą rozgłaszały ofertę własnych usług oraz warunki, na których będzie możliwe zrealizowanie połączenia. Na podstawie tożsamości związanej z dostawcą usług sieciowych będziemy mogli uzyskać dostęp do wszystkich lub części usług innej sieci (WiMAX, sieć komórkowa itp.). Ostateczne zatwierdzenie 802.11u jest przewidziane na czerwiec 2010 r.

Inteligentny klient Wi-Fi

Obecnie to punkty dostępowe zarządzają siecią Wi-Fi - udział w tym urządzeń klienckich jest żaden lub stosunkowo niewielki. Jeżeli wprowadzilibyśmy pewien stopień inteligencji do tego procesu, punkt dostępowy oraz klient bezprzewodowy mogliby współpracować znacznie efektywniej. Od niedawna proste urządzenia klienckie sieci bezprzewodowej stają się ważnym elementem współpracującej infrastruktury bezprzewodowej.

Wyobraźmy sobie kartę komputera przenośnego lub bezprzewodowy telefon VoIP, który będzie mógł ograniczyć zużycie energii w momencie, gdy układ radiowy nie będzie wysyłał ani odbierał danych. Inny przypadek: punkt dostępowy w środowisku współdzielonym może skierować sesję głosową do optymalnego dla danego połączenia lub mniej obciążonego punktu dostępowego. Warunkiem takiego współdziałania jest uzyskanie przez punkt dostępowy cennych informacji od inteligentnych urządzeń końcowych.


TOP 200