Wi-Fi: inteligentne, szybsze i bezpieczniejsze

Standard 802.11v, który ma zostać zatwierdzony w czerwcu br., uwzględnia wiele elementów zaawansowanego zarządzania Wi-Fi. Na pewno będzie definiował statystyki pracy urządzeń, zarządzanie energią oraz wsparcie danych lokalizacyjnych. Mechanizm będzie działał zarówno po stronie klienta, jak i punktu dostępowego.

Wi-Fi: inteligentne, szybsze i bezpieczniejsze

Standard IEEE 802.11u łączy różne środowiska bezprzewodowe

Niedawno przedstawiony projekt WFD (Wi-Fi Direct), promowany przez Wi-Fi Alliance, będzie pozwalał karcie Wi-Fi w komputerze przenośnym pominąć punkt dostępowy oraz połączyć się bezpośrednio z drukarkami bezprzewodowymi, kamerami, projektorami, sensorami czy ekranami plazmowymi. Zgodnie z przemysłową specyfikacją, WFD będzie implementowany w oprogramowaniu, więc nie będą potrzebne żadne zmiany w sprzęcie. IEEE promuje podobną specyfikację - punkty dostępowe Wi-Fi będą mogły realizować połączenia punkt-punkt poprzez standard 802.11z (kompletna specyfikacja ma pojawić się w lipcu br.). Standard zaoferuje rozszerzone możliwości bezpośredniego zestawiania połączeń. W takim rozwiązaniu, urządzenie klienckie zapyta punkt dostępowy o zgodę na bezpośrednie połączenie z innym urządzeniem klienckim. Jeżeli punkt dostępowy wyrazi zgodę, komunikacja będzie odbywała się bez jego uczestnictwa w tym procesie. Klient będzie nadal powiązany z punktem dostępowym, a cały proces będzie stanowił w pełni bezpieczną i zarządzaną usługę.

Skuteczne zarządzanie środowiskiem RF

Administrowanie środowiskiem RF wymaga analizy wielu informacji z całego środowiska bezprzewodowego. Dotychczasowe podejście ograniczało się do analizy danych dostarczanych przez punkty dostępowe oraz sensory. Punkty dostępowe i urządzenia klienckie na ogół nie wiedzą zbyt wiele o sąsiadujących urządzeniach. Ta jednostronna komunikacja znacznie utrudnia optymalizację i zarządzanie RF. Zdobycie pełnej informacji umożliwiałoby perfekcyjne zrozumienie środowiska radiowego.

Aby rozwiązać wymienione wyżej problemy, opublikowano specyfikację zarządzania zasobami radiowymi IEEE 802.11k. Producenci Wi-Fi wbudowują jednak własne funkcje, tworzone do rozwiązywania tych problemów. Wszystkie obejmują rozszerzoną kontrolę i inteligencję klienta Wi-Fi oraz koordynują jego wymagania, zachowania i aktywność z infrastrukturą punktów dostępowych Wi-Fi.

Przykładowo, mobilne telefony Wi-Fi przemieszczają się z jednego punktu dostępowego, wyzwalając w tym samym czasie proces poszukiwania nowego punktu dostępowego. Telefon może zapytać punkt dostępowy, gdzie i kim są jego sąsiedzi oraz z którym otrzyma najlepsze połączenie. W ten sposób sieć może współpracować znacznie lepiej. W tym samym czasie punkt dostępowy Wi-Fi będzie widział środowisko RF klienta. Jeżeli zidentyfikuje słaby sygnał lub niewielki zasięg, podejmie kroki mające zoptymalizować połączenie. Wi-Fi Alliance przygotował certyfikację Voice Enterprise, wykorzystującą pewne funkcje 802.11k. Celem jest optymalizacja jakości transmisji głosu na dużą skalę w korporacyjnych środowiskach Wi-Fi. Mechanizm umożliwia sieciom bezprzewodowym negocjację i zarządzanie sesjami strumieni danych.

Zarządzanie sieciami Wi-Fi to także zarządzanie energią. Wszelkie innowacje w zakresie konsumpcji oraz w zarządzaniu energią dotyczą nie tylko zwiększenia czasu żywotności baterii, ale także wbudowywania Wi-Fi do nowych urządzeń. Coraz powszechniejsze jest stosowanie Wi-Fi jako bezprzewodowych sensorów w urządzeniach monitorowania medycznego, systemach kontroli budynków, śledzeniu znaczników bezprzewodowych w czasie rzeczywistym oraz elektronice domowej. Efektem takich wdrożeń jest zwiększanie zdolności do stałego monitorowania i zbierania danych, które mogą być personalizowane na podstawie użytkownika lub lokalizacji.


TOP 200