Webex z nową funkcją

Usługa Cisco do prowadzenia wideokonferencji Webex oferuje nową opcję noszącą nazwę Connections, która została dodano do funkcji People Insights. Informuje ona użytkownika, z kim najczęściej prowadzi rozmowy i wskazuje, z kim chciałby spędzać więcej czasu.

Źródło: Cisco

Jeśli chcielibyśmy wiedzieć, ile czasu dokładnie spędzamy na spotkaniach i jak często komunikujemy się ze współpracownikami, to Webex udzieli nam teraz odpowiedzi. Co prawda usługa ta oferuje już od kilku miesięcy funkcję noszącą nazwę People Insights, która zbiera takie informacje, ale w zeszłym tygodniu Cisco poszerzyło jej możliwości o kolejną opcję: Connections. Śledzi ona jak często użytkownicy usługi Webex rozmawiają ze sobą lub wchodzą ze sobą w interakcję, zapewniając lepszy wgląd w codzienne nawyki.

Wszystkie wykonywane połączenia rozbite są na trzy różne kategorie: close, familiar i distant (czyli połączenia bliskie, familijne i odległe). Każda kategoria uwzględnia częstotliwość interakcji użytkownika z innymi osobami podczas aranżowania spotkań audiowideo, wymiany wiadomości czy połączeń głosowych. Użytkownicy usługi mogą wybierać różnych członków grupy, po to aby wskazywać, że to właśnie z nimi chcieliby najczęściej się kontaktować.

Zobacz również:

  • Blaski i cienie AI
  • Cisco wprowadza suwerenne zarządzanie danymi dla europejskich użytkowników Webex
  • Cisco i Microsoft transmitują dane z prędkością 800 Gb/s

Przeglądając informacje wyświetlane przez opcje Connections, użytkownik może zapoznać się z bieżącymi trendami odnoszącymi się do poszczególnych kontaktów w rozbiciu na różne okresy czasu: w ostatnich dniach, tygodniach czy dłuższych przedziałach czasowych. Można tu sprawdzić, ile spotkań jest zaplanowanych poza normalnymi godzinami pracy lub jak często spotkania przekraczają zaplanowany czas, jak również z kim rozmawiamy najczęściej lub może zbyt rzadko.

Ważne w tym wszystkim jest poszanowanie prywatności, dlatego żadna z informacji powiązanych z kontem użytkownika nie jest dostępna dla osób postronnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200